18. 3. 2020
Vyjádření k aktuálnímu provozu v Kvadosu

Vážení obchodní partneři,

obracím se na Vás v této náročné době, abych se s Vámi podělila o aktuální informace a kroky, které jako KVADOS podnikáme pro plynulý provoz našich služeb. Všichni jsme se nyní v každodenním životě dostali do menších či větších komplikací a narazili na jistá omezení, která se mohou promítat i do běhu společnosti. U nás v KVADOSu jsme na tuto zcela novou situaci zareagovali tak, abychom mohli i nadále poskytovat podporu na společných projektech ve stejném rozsahu jako dříve, s dodržením dohodnutých termínů a rozsahu.

Plně respektujeme legislativní opatření vlády a přijímáme všechna rozumná opatření pro ochranu našich pracovníků i vás klientů. Naši zaměstnanci mají umožněnu práci z domova, pro kterou jsme přizpůsobili také technické prostředky, a to včetně navýšení výkonu interních terminálových serverů. Práce v režimu home office je pro nás dlouhodobě podporovaným způsobem fungování, proto se jedná o ověřený postup. Omezili jsme také služební cesty a nahradili je využíváním telekonferencí. Organizujeme práci v novém režimu tak, abychom byli maximálně efektivní. Charakter námi poskytovaných služeb tuto formu naštěstí ve velké míře podporuje.

Provoz našeho datového centra je zabezpečen také fyzickou přítomností našich pracovníků, kteří se střídají na pravidelných směnách a pohotovostech.

Jako společnost tedy fungujeme v plném rozsahu jako doposud, pracujeme na řešení požadavků, realizujeme objednané úpravy, pouze jednání přesouváme na úroveň telekonferencí. Věříme, že je tento přístup akceptovatelný i pro Vás.

Přejeme Vám za KVADOS v této době mnoho sil i zdraví a věříme, že vše společně zvládneme.

S přátelským pozdravem,

Hana PrauzkováObchodní a marketingová ředitelka

WordPress Lightbox