Whistleblowing

Zákon o ochraně oznamovatelů

Zavedli jsme vnitřní oznamovací systém, jak nám to ukládá zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “Zákon“). Budeme rádi, pokud nám jeho prostřednictvím budete oznamovat Vaše podezření o možných protiprávních jednáních souvisejících s činností naší společnosti nebo vznikajících na našich pracovištích.

Záleží nám na tom, aby Vaše oznámení byla bezpečně a nestranně posouzena. Vaším oznámením se budou nestranně zabývat příslušné osoby Petra Bezděk a Petra Sýkorová. Kontaktovat je můžete na e-mailové adrese a telefonních číslech uvedených níže. Je na jejich vzájemné dohodě a časových možnostech, kdo z nich se oznámením bude zabývat, případně zda budou věc řešit společně. V každém případě se ale každým oznámením budou zabývat objektivně tak, aby došlo k jeho důslednému prošetření a případně nápravě, o čemž budete informováni. Při své činnosti jsou vázáni mlčenlivostí a nesmí nikomu prozradit Vaši totožnost, pokud si nebudete přát opak.

Oznámení podávejte jen tehdy, máte-li oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Pak Vám bude náležet ochrana před odvetnými opatřeními v rozsahu stanoveném Zákonem. Naopak podání vědomě nepravdivého oznámení nepožívá právní ochrany a může být též postiženo pokutou (a neplatí ochrana oznamovatelů dle Zákona).

Vylučujeme anonymní oznámení.

Budeme rádi, pokud budete Vaše oznámení podávat prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému. Oznámení však můžete podat i Ministerstvu spravedlnosti, případně orgánu veřejné moci příslušnému k provedení řízení podle příslušných právních předpisů. Postup podání takovýchto oznámení a podmínky, za nichž je lze podat, je popsán na těchto stránkách.

Oznámení můžete podávat písemně, ústně a případně i na osobní schůzce.

Oznámení splňující kritéria Zákona je možné podat:

Příslušné osobě:

Bc. Petra Bezděk

Petra Sýkorová

V listinné podobě na adresu:

KVADOS, a.s., Novoveská 1139/22, Ostrava – Mariánské Hory 709 00

Zásilka musí být označena „K rukám příslušné osoby“

Ústně:

Zavoláním na telefonní čísla 702 968 108 nebo 731 131 425 v pondělí a ve středu v době 9:00-10:00

E-mailem:

Na adresu: zoo@kvados.cz

Osobně:

Po předchozí dohodě v sídle KVADOS, a. s.

WordPress Lightbox