Ucelené řešení pro maloobchodní
prodejny a jejich sítě, včetně podpory
modelu franšízových partnerů.

Více než pokladní systém

Předností pokladního informačního systému myCASH® je celá řada moderních nástrojů pro řízení motivace koncového spotřebitele k opakovaným nákupům, včetně využití personifikovaných dat. myCASH® obsahuje také propracovaný věrnostní systém provázaný s manažerskými výstupy pro efektivní plánování spotřebitelských akcí, včetně segmentace zákaznických skupin. Umožňuje tím personifikovat prodeje podle konkrétních klientů a marketingově cílit nabídku zboží a služeb.

Přínosný je propracovaný nástroj pro optimalizaci a řízení procesů skladových zásob se zásobováním jednotlivých prodejen. Systém zefektivňuje práci zásobovacímu oddělení díky zohledňování sezónnosti, vlivu počasí a dalších vstupů pro optimalizaci velikosti zásob. Součástí řešení myCASH® je maloobchodní prodejní terminál navržený pro velmi rychlou a snadnou obsluhu. Proces prodeje usnadňuje integrace obrázků a fotografií výrobků, a to především pro rychlejší orientaci a vyhledávání sortimentu při prodeji.

 

Vítanou inovaci představuje nahrazení tradičního znakového displeje plnohodnotným monitorem. Ten zákazníka informuje o aktuálním nákupu a celkové ceně, zároveň jej cíleně marketingově oslovuje.

 

Zpříjemnit zákazníkům nákup, oslovit je, zaujmout je, a především je motivovat k tomu, aby provedený nákup nebyl poslední a spotřebitelé se opětovně vraceli, taková je filozofie myCASH®.

Moduly systému myCASH®

ZÁKLADNÍ MODUL

Maloobchodní prodejní terminál

Komplexní skladová evidence dle prodejen
a umístění

Evidence objednávek zákazníků

Komplexní evidence objednávek vydaných vůči dodavatelům

Centrální prodejní katalog a rozsáhlé nástroje pro řízení cenotvorby

Efektivní zásobování včetně plánování prodejů

Vnitropodniková pokladna

Rozsáhlé nástroje pro věrnostní program

Propracovaný reporting
a vyhodnocování dat

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY

Manažerský informační systém MIS

Podvojné účetnictví nebo integrační modul na účetní evidenci

Podpora režimu pro duty free prodej

Evidence docházky zaměstnanců

Stěžejní pilíře myCASH®

Funkční rozsah řešení myCASH® využívá dlouholeté zkušenosti desítek úspěšných obchodníků a společností provozujících rozsáhlé maloobchodní sítě. myCASH® tedy není jen prodejním softwarem, ale představuje i know-how
a best practices v oblasti úspěšného maloobchodu.

FUNKČNÍ

Manažerské řízení

Analýzy
Vyhodnocení akcí
Obrátkovost
Sestavy
Nejprodávanější sortiment

Věrnostní systémy

Podpora identifikace podle libovolného jednoznačného údaje

Personální modul

Odměňování podle prodejů, obratu, směny, speciálních kritérií
Směny podle prodejů Posilové směny

Marketingové kampaně na zákaznickém displeji

Prodejní asistent na mobilních zařízeních

Rozsáhlé platební možnosti

Příjem více měn
Stravenky
Dárkové šeky
Vouchery

Cenové akce

Pro jednotlivé prodejny nebo síť
Možnost vyjmutí prodejny z akce
Vyhodnocování dopadu na sortiment včetně provázanosti

Skladové hospodářství

Dostupnost zboží v jednotlivých
prodejnách a skladech
Efektivní zásobování prodejen

Možnosti prodeje

Na úplné daňové doklady
Souběžný prodej

Inventury

Po regálech
Noční inventury prodejního místa
Inventury podle obrázků
Inventury bez uzavření prodejny

TECHNOLOGICKÉ

Platební terminály

Podpora řady dostupných bankovních
platebních zařízení s tiskem i bez tisku

Mobilní terminály

Kontrola příjmu zboží
Rozsáhlé možnosti pro inventarizaci

Komplexní využívání čárových kódů

Identifikace prodavačů, obsluhy, věrnostních karet, prodejních dokladů
Podpora duplicitních a speciálních čárových kódů

Identifikátory na rádiové frekvenci RFID

Váhy

Pokladní váhy integrované do pultu
Samoobslužné váhy s displejem a galerií

IP kamery

Obraz kamer integrovaný přímo
do pokladního terminálu
Ochrana zboží s dohledem na
spotřebitele i obsluhu
Videosekvence s časovou vazbou
na prodejní doklady

Počítadla osob

Příchody a odchody návštěvníků
Statistiky návštěvnosti a prodejní reporting

Integrace s automaty pro vracení lahví

Architektura systému myCASH® je navržena pro rozsáhlé obchodní sítě s obsluhou variabilního počtu prodejních terminálů. Samotné terminály fungují nezávisle i při ztrátě spojení s centrálním serverem, díky provozu v offline režimu zůstává chod prodejny nepřerušen. Po obnovení spojení se data se serverem automaticky synchronizují. myCASH® spolupracuje s většinou dostupných platebních terminálů, včetně těch s podporou internetových plateb.

 

Pokladní terminál myCASH® je oboustranně integrován s platebním terminálem. Zajišťuje tak rychlé odbavení při placení a eliminaci chyb. Paleta platebních nástrojů je široká a zahrnuje hotovostní platby, a to současně v různých měnách
a i souběžně s platbami platebními kartami, akceptaci poukázek, voucherů a podobně.

 

myCASH® přináší řešení, které usnadňuje obsluhu zákazníků, zrychluje odbavení a podporuje standardní i specializovaný hardware. Díky efektivitě prodejních procesů se mohou prodavači a vedoucí věnovat zákazníkům a ti se do prodejen rádi vrátí, protože na ně bude vždy čekat personifikovaná nabídka, zajímavé cenové a věrnostní akce i rychlé a pohodlné placení u pokladny.

Hlavní přínosy řešení myCASH®

Řízení na základě aktuálních, reálných a objektivních kritérií a dat.

Vyhodnocovací a manažerské reportingové nástroje.

Optimalizace pro velké prodejní sítě, včetně podpory franšízových partnerů.

Standardizace veškerých procesů podle best practices a definovaných pravidel.

Otevřenost pro speciální zákaznické úpravy.

Reference

Martin Šoun

TRAVEL FREE, System Consultant

„Před deseti lety jsme všechno budovali od nuly a KVADOS je pro nás doslova životním partnerem. Začalo to rozhodnutím, že si vybereme kvadosácký VENTUS. Postupem času jsme začali používat další produkty. Například jsme vyměnili pokladní systém za myCASH a nasadili manažerský informační systém.“

Jaroslav Poul
Předseda představenstva, DANCZEK

„Věříme, že po finalizaci a doladění všech procesů půjde o stabilní, robustné řešení, které bude splňovat všechny požadavky spojené s prodejem, inventurami, naskladňováním zboží a tak dále.“

WordPress Lightbox