Aktuality

Mějte nejprodávanější položky vždy po ruce

mySTOCK® WMS nově optimalizuje skladové procesy podle kategorie prodejnosti sortimentu (ABC). Prodejnost počítá pro každý sortiment automaticky nebo je možné přenášet potřebná data z externího systému. Na základě vypočítané prodejnosti daného zboží či materiálu a s ohledem na rozložení skladových zón směřují zásoby do „správné“ části skladu tak, aby nejprodávanější sortiment byl nejrychleji dostupný a ten nejméně prodávaný byl skladován na vzdálenějších či hůře dostupných lokacích…

Expedice v podání mySTOCK WMS

Zkušenost z projektů realizovaných ve skladech ukazuje, že zatímco příjem a naskladnění zboží probíhá u všech zákazníků plus minus stejně (menší počet dokladů o velkém objemu), expedice se v jednotlivých firmách výrazně liší. Se specifiky expedice konkrétních skladů si kvadosí mySTOCK® WMS dokáže poradit. Rozlišuje totiž single picking, multi-picking, multi-order-picking a batch-picking s možností široké konfigurace a změn za běžného provozu…

KVADOS dokončil akvizici Bettaroe Robotics

KVADOS dokončil akvizici Bettaroe Robotics

Po více než roční spolupráci jsme se dohodli na akvizici společnosti Bettaroe Robotics, jejímž původním majitelem byl pan René Horejsek. Prostřednictvím společnosti KVADOS GROUP tak ve společnosti Bettaroe Robotics získala skupina KVADOS 100% podíl. Jsme významným dodavatelem řešení pro oblast řízených skladů a s vlastním produktem mySTOCK® WMS patříme k lídrům v oboru řízení logistických a výrobních provozů. V posledních letech se věnujeme také řešením zaměřeným na logistickou automatizaci a robotizaci…

Piktogramy u sortimentu pro lepší názornost

Společně s vámi se snažíme o to, aby měl obchodní zástupce v terénu maximum potřebných informací. Proto má nyní administrátor možnost přiřadit k jednotlivým položkám sortimentu výstižné piktogramy. Ke každému sortimentu může umístit až deset různých ikon znázorňujících důležité informace a může také určit pozici, kde se budou zobrazovat. Náhled na ikony je přístupný v jednoduchém i detailním zobrazení sortimentu…

Nový vytěžovací systém DOCU-X OCR

Zpracováváte měsíčně stovky faktur? Pak neplýtvejte časem na přepisování dat z dokumentů do systému. Díky vytěžovacím systémům integrovaným s myTEAM® se faktura založí skoro sama. Do systému vstupuje faktura přes modul Podatelna, buď jako elektronický dokument, který lze také vytěžit, nebo přijde fyzicky poštou…

WordPress Lightbox