myDATACENTER™ PRIVATE CLOUD SOLUTION

Prostředí pro spolehlivý a bezpečný provoz aplikací

Produktový list

Svěřte provoz svých aplikací specialistům

ŘEŠENÍ PRO SPOLEHLIVÝ A BEZPEČNÝ PROVOZ FIREMNÍCH APLIKACÍ, SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, S GARANTOVANOU VYSOKOU DOSTUPNOSTÍ A KVALITOU SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Služba myDATACENTER™ je určena klientům, kteří chtějí chod aplikací, jež jsou klíčové pro jejich podnikání, svěřit do rukou specialistů.

S myDATACENTER™ získáváte jistotu, že tyto aplikace budou vysoce dostupné, budou mít dostatek výkonu a data budou bezpečně ukládána a zálohována. Zároveň vám odpadne starost s průběžným udržováním infrastruktury, technologických licencí a modernizací hardwaru i softwaru. Budete mít plný přehled o čerpaných službách a předvídatelných nákladech na provoz.

myDATACENTER™ díky pokročilé modulární a trvale modernizované infrastruktuře, spolu s našimi mnoholetými zkušenostmi a referencemi, zaručuje dlouhodobě špičkové parametry služeb. Garantujeme je servisní smlouvou (SLA). Pro vás to znamená významnou výhodu v posílení stability a dostupnosti vašich aplikací. Přestanete se zabývat složitými problémy souvisejícími s rozšiřováním, modernizací a správou hardwaru, důsledky havárií a poruch či stálým rizikem výpadků nebo ztráty dat. Nebudete neustále řešit technologické zázemí s vazbou na rozvoj aktivit, nutností využívat nové aplikace nebo růst počtu pracovníků či evidovaných dat.

S myDATACENTER™ tyto situace zvládnete mnohem snadněji. Ve spolupráci se zkušeným týmem špičkových specialistů získáte prostředí pro provoz vašich aplikací s garantovanou péčí o data a infrastrukturu se zárukou vysoké dostupnosti a provozuschopnosti vašich řešení jako celku.

myDATACENTER™ představuje náš dlouhodobý koncept poskytování softwaru formou komplexní služby. Jde o dnes již ověřenou cestu s využitím privátního cloudového řešení, kdy za jasně specifikovanou cenu získáváte kompletní infrastrukturu, špičkový technologický i aplikační software i související podporu. S myDATACENTER™ dokážete jednoduše konfigurovat své požadavky, průběžně je měnit a sledovat dopad na provozní náklady.

 

CO JE myDATACENTER™

Moderní modulární a vysoce zabezpečené infrastrukturní prostředí · Komplet všech potřebných technologií, techniky a softwarových licencí, to vše poskytované jako služba · Dostupný a průběžně konfigurovatelný výkon pro vaše aplikace · Komplexní služba poskytovaná týmem kvalitně proškolených a certifikovaných techniků · Služba s parametry definovanými a garantovanými servisní smlouvou SLA · Vysoká flexibilita služeb podle vašich aktuálních potřeb


PILÍŘE myDATACENTER™

myDATACENTER™ stojí na čtyřech pilířích. Díky nim můžete mít celou službu jako své hlavní datové centrum pro veškeré aplikace nebo záložní datové centrum pro geografické oddělení provozního prostředí, vždy s vysokou bezpečností aplikací i dat. Společně s myDATACENTER™ lze odebírat další řešení z naší produkce jako komplexní službu (Solution as a Service) bez požadavku na vstupní investiční náklady. Výhodou je také možnost využívání vybraných aplikací Microsoftu s vysokou mírou dostupnosti a bezpečnosti díky certifikaci KVADOSu jako partnera Microsoftu (SPLA).


pilíře myDATACENTER™

MODERNÍ A BEZPEČNÉ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

myDATACENTER™ kombinuje výhody standardních serveroven se zkušenostmi, které máme díky vývoji softwarových produktů. Naše datové centrum je přizpůsobeno a optimalizováno pro provoz a rozvoj klíčových aplikací pro řízení společností, s požadavky na vysokou bezpečnost, spolehlivost a dostupnost. Díky nadstandardním konstrukčním a technologickým prvkům umíme vyhovět i zájemcům, kteří hledají zázemí pro úlohy a řešení s požadavky na vysoký výkon a dostupnost.

myDATACENTER™ se nachází v lokalitě mimo záplavovou oblast, je vodotěsně a protipožárně odděleno od zbytku budovy, má dvojitou podlahu i strop. Zároveň disponuje vysokou úrovní objektové bezpečnosti a protipožární ochrany.

Na ploše 70 m² jsou v rámci 18 rozvaděčových skříní (racků) provozovány servery, diskové subsystémy a související komunikační technologie určené vašim aplikací. Navržené řešení nabízí možnost instalace velké koncentrace prvků, se spotřebou až 40 kW na skříň (rack). Pro toto vysoce výkonné vybavení jsou speciálně dimenzovány všechny související systémy jako vodní chladicí systém, napájecí soustava a komunikační infrastruktura. Elektrická energie je dodávána vlastní oddělenou trafostanicí, zálohována bateriemi a jištěna motorovým agregátem a naší solární elektrárnou. Spotřebu je možné detailně měřit, řídit a spravovat. Konektivitu zajišťují dvě nezávislé optické linky s odděleným vedením a poskytovateli.

Hlavní přínosy řešení myDATACENTER™

  • Komplexnost – s myDATACENTER™ můžete řešení KVADOSu odebírat jako jednu službu se specifikovanými parametry
  • Garance – smluvně garantujeme parametry služeb, architektury i technologií
  • Spolehlivost a bezpečnost – objektu, technologií, personálu
  • Profesionalita – více než 20 let dodáváme vlastní řešení, využíváme ověřené metody
  • Aktuálnost – udržujeme hardware, technologie, software i obslužné postupy a metody na nejmodernější úrovni

Pro více informací

Rádi si s Vámi domluvíme schůzku, na které získáte komplexní představu o přínosech našich řešení

Naše obchodní oddělení můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 597 403 403 a na e-mailu: obchod@kvados.cz či prostřednictvím kontaktního formuláře.
Skupina ACCOM hodnotí spolupráci s KVADOSemJaroslav Krajíček, generální ředitel Skupiny ACCOM


„Klienty KVADOSu jsme osmým rokem. Tehdy se jednalo o velkou technickou změnu, ovšem získali jsme nástroj, abychom byli schopni kontrolovat a efektivně řídit naši distribuci. Dneska kvadosácká řešení využívá okolo 30 obchodníků. Další budou přibývat.“


Jaroslav Krajíček
generální ředitel Skupiny Accom
 

Další reference 

Řešení myDATACENTER™ využívají například tito další zákazníci:


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás