Prostředí pro spolehlivý a bezpečný
provoz firemních aplikací, správu dat
a řízení projektů, s garantovanou
vysokou dostupností a kvalitou
souvisejících služeb.

Svěřte provoz svých aplikací specialistům

Služba myDATACENTER® je určena klientům, kteří chtějí chod aplikací, jež jsou klíčové pro jejich podnikání, svěřit do rukou specialistů. S myDATACENTER® získáváte jistotu, že tyto aplikace budou vysoce dostupné, budou mít dostatek výkonu a data budou bezpečně ukládána
a zálohována. Zároveň vám odpadne starost s průběžným udržováním infrastruktury, technologických licencí a modernizací hardwaru i softwaru. Budete mít plný přehled o čerpaných službách a předvídatelných nákladech na provoz.

myDATACENTER® díky pokročilé modulární a trvale modernizované infrastruktuře, spolu s našimi mnoholetými zkušenostmi a referencemi, zaručuje dlouhodobě špičkové parametry služeb. Garantujeme je servisní smlouvou (SLA).  Pro vás to znamená významnou výhodu v posílení stability a dostupnosti vašich aplikací. Přestanete se zabývat složitými problémy souvisejícími s rozšiřováním, modernizací a správou hardwaru, důsledky havárií a poruch či stálým rizikem výpadků nebo ztráty dat. Nebudete neustále řešit technologické zázemí s vazbou na rozvoj aktivit, nutností využívat nové aplikace nebo růst počtu pracovníků či evidovaných dat.

 

S myDATACENTER® tyto situace zvládnete mnohem snadněji. Ve spolupráci se zkušeným týmem špičkových specialistů získáte prostředí pro provoz vašich aplikací s garantovanou péčí o data a infrastrukturu se zárukou vysoké dostupnosti
a provozuschopnosti vašich řešení jako celku.

 

myDATACENTER® představuje náš dlouhodobý koncept poskytování softwaru formou komplexní služby. Jde o dnes již ověřenou cestu s využitím privátního cloudového řešení, kdy za jasně specifikovanou cenu získáváte kompletní infrastrukturu, špičkový technologický i aplikační software i související podporu. S myDATACENTER® dokážete jednoduše konfigurovat své požadavky, průběžně je měnit a sledovat dopad na provozní náklady.

Co je myDATACENTER®

Moderní modulární a vysoce zabezpečené infrastrukturní prostředí

Komplet všech potřebných technologií, techniky a softwarových licencí, to vše poskytované jako služba

Dostupný a průběžně konfigurovatelný výkon pro vaše aplikace

Komplexní služba poskytovaná týmem kvalitně proškolených a certifikovaných techniků

Služba s parametry definovanými a garantovanými servisní smlouvou SLA

Vysoká flexibilita služeb podle vašich aktuálních potřeb

Pilíře myDATACENTER®

myDATACENTER® stojí na čtyřech pilířích. Díky nim můžete mít celou službu jako své hlavní datové centrum pro veškeré aplikace nebo záložní datové centrum pro geografické oddělení provozního prostředí, vždy s vysokou bezpečností aplikací
i dat. Společně s myDATACENTER® lze odebírat další řešení z naší produkce jako komplexní službu
(Solution as a Service) bez požadavku na vstupní investiční náklady. Výhodou je také možnost využívání vybraných aplikací Microsoftu s vysokou mírou dostupnosti a bezpečnosti díky certifikaci KVADOSu jako partnera
Microsoftu (SPLA).

1. INFRASTRUKTURA

Průběžně modernizujeme infrastrukturu i hardware a optimalizujeme jejich parametry

·Komunikační architektura

·Servery a disková úložiště

·Napájení a chlazení

·Zálohování zdrojů a dat

·Konektivita (dostupnost dat a aplikací prostřednictvíminternetu nebo privátních datových okruhů)

·Bezpečnost (objektová, konstrukční,
provozní i datová)

Nemusíte řešit pořízení, modernizaci, zálohování ani havárie

2. SOFTWARE

Udržujeme veškerý software, který je pro správné fungování hardwaru nutný,
v aktuální a stabilní podobě

·Technologický a systémový software

·Virtualizační prostředí

·Databáze

·Operační systémy

·Aplikační licence

Nezodpovídáte za správné licencování, nové verze softwaru, upgrady a updaty

3. APLIKACE

Naše řešení si pořizujete jako komplexní službu jednoho dodavatele s jasnými parametry, zajistíme vám i chod poštovního serveru, kancelářských a jiných aplikací

Řešení KVADOS

Komplexní řešení jednotlivých produktových řad poskytovaných formou služby

Aplikace třetích stran

·Prostředí pro spolehlivý provoz aplikací dalších producentů

·Nástroje sady Microsoft Office, poštovní server Microsoft Exchange, řešení antivirové a antispamové problematiky a řada dalších

Zbavíte se rizika nesprávné komunikace více dodavatelů při problémech, věnujete se svému podnikání

4. SLUŽBY

Veškeré služby jsou definovány servisní smlouvou SLA a poskytovány vlastními specialisty, které průběžně školíme
a certifikujeme jak pro používané technologie, tak i na produkty společnosti KVADOS

·Administrace

·Servis

·Garance

·Zálohování

·Řízený rozvoj aplikací a infrastruktury

Vaše aplikace komplexně spravují zkušení odborníci, data jsou v bezpečí a správně zálohována

Moderní a bezpečné technologické zařízení

myDATACENTER® kombinuje výhody standardních serveroven se zkušenostmi, které máme díky vývoji softwarových produktů. Naše datové centrum je přizpůsobeno a optimalizováno pro provoz a rozvoj klíčových aplikací pro řízení společností, s požadavky na vysokou bezpečnost, spolehlivost a dostupnost. Díky nadstandardním konstrukčním
a technologickým prvkům umíme vyhovět i zájemcům, kteří hledají zázemí pro úlohy a řešení
s požadavky na vysoký výkon a dostupnost.

 

myDATACENTER® se nachází v lokalitě mimo záplavovou oblast, je vodotěsně a protipožárně odděleno od zbytku budovy, má dvojitou podlahu i strop. Zároveň disponuje vysokou úrovní objektové bezpečnosti a protipožární ochrany.

 

Na ploše 70 m² jsou v rámci 18 rozvaděčových skříní (racků) provozovány servery, diskové subsystémy a související komunikační technologie určené vašim aplikací. Navržené řešení nabízí možnost instalace velké koncentrace prvků,
se spotřebou až 40 kW na skříň (rack). Pro toto vysoce výkonné vybavení jsou speciálně dimenzovány všechny související systémy jako vodní chladicí systém, napájecí soustava a komunikační infrastruktura. Elektrická energie je dodávána vlastní oddělenou trafostanicí, zálohována bateriemi a jištěna motorovým agregátem a naší solární elektrárnou. Spotřebu je možné detailně měřit, řídit a spravovat. Konektivitu zajišťují dvě nezávislé optické linky s odděleným
vedením a poskytovateli.

Zabezpečení

Zabezpečený přístup
s ověřováním biometrických údajů

Napájení

Vlastní trafostanice, redundantní UPS
a dieselový generátor

Chlazení

Redundantní systém
s využitím vodního chlazení

Konektivita

Dva nezávislí poskytovatelé
s optickým připojením

Požární ochrana

Plně automatizované plynové hašení

Hlavní přínosy řešení myDATACENTER®

Komplexnost – s myDATACENTER® můžete řešení KVADOSu odebírat jako jednu službu
se specifikovanými parametry.

Garance – smluvně garantujeme parametry služeb, architektury i technologií.

Spolehlivost a bezpečnost – objektu, technologií, personálu.

Profesionalita – více než 28 let dodáváme vlastní řešení, využíváme ověřené metody.

Aktuálnost – udržujeme hardware, technologie, software i obslužné postupy a metody
na nejmodernější úrovni.

Reference

Jaroslav Krajíček

ACCOM, generální ředitel

„Klienty KVADOSu jsme osmým rokem. Tehdy se jednalo o velkou technickou změnu, ovšem získali jsme nástroj, abychom byli schopni kontrolovat a efektivně řídit naši distribuci. Dneska kvadosácká řešení využívá okolo 30 obchodníků. Další budou přibývat.“

Andrea Ruprichová

RÚH, zástupkyně ředitele a ekonomická náměstkyně

„Potřebovali jsme pomoc odborníků a posunout se dále. Tehdy začala běžet naše spolupráce se společností KVADOS, se kterou se spolupracuje opravdu dobře. Zajišťuje pro nás IT dohled a také projektovou součinnost, například na pořízení informačního systému nebo rozvoj strategií informačních technologií.“

Petr Mitura

DÉMOS TRADE, člen představenstva

„Značný posun pro nás v oblasti správy dat znamenalo využívání služeb myDATACENTER, s ohledem na požadavek vysoké dostupnosti našich systémů, zálohování dat a podobně.“

WordPress Lightbox