Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní, záruční a servisní podmínky

Všeobecné obchodní, záruční a servisní podmínky (zkráceně Všeobecné podmínky) upravují vztahy mezi společností KVADOS a jejími klienty. Týkají se dodávek zboží a služeb, zejména hardwaru, softwaru, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů, dokumentace a podobně. V aktuálním závazném znění si Všeobecné podmínky můžete stáhnout zde:

Servisní/reklamační list

Servisní/reklamační list je nedílnou součástí reklamačního procesu a je nezbytný k řešení záručního i pozáručního servisu. Pokud chcete zařízení reklamovat nebo zajistit jeho servis u společnosti KVADOS, stáhněte si a vyplňte tento dokument, který poté k zařízení přiložte:

WordPress Lightbox