Mobilní informační systém pro
správu a řízení obchodních,
marketingových a distribučních
činností v terénu.

Nový přístup, technologie a funkce
spojené s rozsáhlými zkušenostmi

myAVIS® navazuje na mnohaleté zkušenosti společnosti KVADOS s vývojem a implementací mobilních informačních systémů a přináší novou dimenzi do práce uživatelů v terénu.

myAVIS® umožňuje plnohodnotně využívat funkce CRM (Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky) na široké škále tabletů s operačním systémem Android. Přináší nejen rozsáhlé možnosti ke komplexní prezentaci zboží a služeb, ale také k pohodlnému a snadnému pořizování a zpracování dat. Procesy a agendy vycházejí z logiky obchodníků, nikoliv programátorů, což spolu s ovládáním podporujícím gesta a přehlednou grafikou zajišťuje ještě rychlejší, příjemnější a intuitivnější obsluhu.

 

Klíčovou vlastností myAVIS® je standardizace procesů podle best practices desítek úspěšných společností, samozřejmě s možností úprav dle specifických požadavků každého jednotlivého zákazníka. Takto definované procesy jsou přímočaře a jednotně dodržovány všemi uživateli napříč veškerými aktivitami.

Pokryté oblasti a aktivity dle modulů

ZÁKLADNÍ MODUL

Správa zákazníků, kontaktů a obchodních vztahů

Evidence obchodních aktivit

Průvodce obchodní návštěvou

Objednávky

Reporting
Základní

Trasy, GPS a mapy

Plán návštěv

Výkaz práce

myAVIS® pokrývá již
v základním modulu všechny
důležité aktivity obchodních
zástupců.

Prodejní katalog

Kalendář

Foto manažer
Základní

Požadavky na změny

Divize

Sběr GPS

Reporting OMIS

Podpora skeneru

Jednorázový import dat
IMEX

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY

Pro plné využití potenciálu vašich obchodníků si můžete sestavit z hotových modulů řešení myAVIS® na míru. Moduly se dají dokupovat postupně. Oproti základnímu modulu přinášejí pro vybranou oblast výrazně širší funkčnost.

Modul OBCHOD

Kontrola plánogramů

Kontrola vystavení
Facing

Cenový průzkum

Kontrola akcí

Kontrola distribuce

Promo akce

Průvodce promo akcí

Centrální sklad

Modul CRM

Agenda úkolů a cílů

Evidence smluv

Průvodce přípravou na pracovní den

Nástroj pro konfiguraci průvodců

Modul SERVIS

Průvodce servisní návštěvou

Evidence zařízení

Servisní doklady

Inventury zařízení

Objednávky s vazbou
na zařízení

Modul MARKETING

Dynamické marketingové formuláře

Foto manažer
Rozšířený

Reklamy

Promo videa

Modul LOGISTIKA

Sklad POP, POS

Tisk dokladů

Prodej z vozu

Evidence smluv POP, POS

Reklamace

Modul FINANCE

Správa pohledávek

Průvodce uzávěrkou pokladny

Pokladna

Modul MANAŽERSKÉ REPORTY

Reporting rozšířený

Reporting MIS

Online reporting

myAVIS® je v nové verzi plnohodnotným systémem CRM, využitelným nejen pro obchodní zástupce, ale pro celý obchodní tým, včetně nejvyššího vedení. Umožňuje evidovat všechny aktivity a komunikaci se zákazníkem, dokáže sdružit a integrovat do sebe data i z ostatních systémů. Do vztahů se zákazníky dává nový rozměr, aktuálnost, přehlednost pro všechny uživatele, a to v každé situaci. Jedná se o unikátní CRM nástroj specificky navržený a implementovaný pro využití na tabletech. Podporuje tedy vztahy se zákazníky i tam, kde vznikají a kde se rozvíjejí – při osobních kontaktech, schůzkách a všech formách komunikace.

 

Uživatelé myAVIS® dostávají přímo do terénu novou kvalitativní úroveň informací. Díky rozsáhlejším možnostem vizualizace se obchodníkům zobrazují informace dříve dostupné jen manažerům – v řadě druhů grafů a diagramů mohou sledovat, jak se jednotliví zákazníci podílejí na obratu jako celku nebo v dané skupině sortimentu, na závazcích, zobrazit si graf neuhrazených faktur s intervalem po splatnosti nebo vývoj platební kázně. Další údaje mohou porovnávat v různých žebříčcích. Samozřejmá je podpora videa, například pro ukázku reklamního spotu během obchodní schůzky.

 

Přes širokou funkčnost je aplikace myAVIS® navržena pro jednoduché ovládání. Uživatelé se s ní naučí efektivně pracovat rychle, bez zdlouhavých školení. Přirozené a intuitivní ovládání šetří každé zbytečné kliknutí. Vše je tam, kde uživatel očekává, a funguje, jak předpokládá. Toho je dosaženo pečlivým a promyšleným výběrem ovládacích prvků, jejich grafickým a gestickým zpracováním, volbou informací a zvýrazňováním barvami napříč aplikací. Zároveň tím myAVIS® definuje ve své třídě nové standardy tabletových aplikací.

Hlavní přínosy řešení myAVIS®

Děláme z obchodních zástupců ty nejlepší obchodníky.

Best practises v obchodních procesech.

Komplexní řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Podporovaná platforma Android.

Maximálně jednoduché a intuitivní ovládání s podporou ovládání gesty a bez zbytečného klikání.

Reference

Miroslav Sehnal
HENKEL, Oblastní vedoucí prodeje
„KVADOS nám nabídl službu, kterou jsme potřebovali. Řešení myAVIS® je pro nás nepostradatelným nástrojem, které umožňuje uspořádat ohromné množství informací do uživatelsky příjemného prostředí a neztratit se v nich. KVADOS mě přesvědčil o vysoké kvalitě svých produktů, ale i schopnosti je profesionálně a rychle implementovat podle potřeb svých zákazníků.“
Piotr Komorowski
BAKOMA, Generální ředitel
„myAVIS je velmi funkční a podpůrný systém, který zásadně zlepšil tok informací a zároveň nám zvýšil výsledky prodeje. V našem distribučním systému jsme se spoluprací s KVADOSem velmi spokojeni. Zboží dodáváme do dvaceti tisíc obchodů, funkčnost a spolehlivost systému myAVIS je proto klíčová. Velmi účinně řeší veškeré nové obchodní výzvy“
Pavel Říha
PPM, Komerční ředitel
„Zatímco ostatní měli tužku a papír, my měli myAVIS. Jde o flexibilní systém, na němž běží kompletní reporting a sběr dat. Stojí sice peníze, ale zatím jsme nikdy nelitovali, že jsme je takto investovali.“
WordPress Lightbox