Ověřený komplexní ERP
systém specializován na
obchodní procesy velkoobchodu
i maloobchodu, výrobních
a logistických společností.

ERP systém, který rozumí Vašemu byznysu

Protože jsme přímo výrobcem softwaru, dokážeme vyřešit každý projekt individuálně a jednotlivým klientům na míru. Architektura produktu je navržena tak, aby flexibilně reagovala na vaše požadavky i měnící se trh. VENTUS® pravidelně inovujeme a zahrnujeme do něj nejnovější technologie a postupy. Zároveň garantujeme zachování funkčnosti všech provedených zákaznických úprav. ERP VENTUS® pomáhá vaší firmě růst a drží s ní krok jak ve velikosti, tak rozsahem funkcí podle nově vznikajících potřeb.

Výsledné řešení vzniká přímo pro váš podnik, nemusíte tedy své procesy přizpůsobovat softwaru. VENTUS® vás podpoří právě v tom, co představuje vaši konkurenční výhodu. Za vývojem systému stojí tým specialistů na oblasti, které VENTUS® pokrývá. Ať už jde o ekonomiku, odbyt nebo logistiku, vždy se zabýváme podstatou vašich požadavků a navrhujeme vám nejefektivnější cestu k jejich naplnění.

 

VENTUS® vyhovuje nárokům české, slovenské a polské legislativy. Jeho výhodou je jednoduchý licenční model postavený na počtu k systému současně přistupujících uživatelů. Produkt je vhodný i pro nasazení do skupiny vzájemně propojených společností díky jasnému multilicenčnímu modelu a sdílení určených dat. Také jej lze snadno napojit na další systémy, třeba mzdové nebo různé portály. Pro zahraniční manažery jsou k dispozici vícejazyčné řídicí nástroje a rozhraní

Základní oblast pokrytí

ŘÍZENÍ, OBCHOD
A MARKETING

Manažerský reporting
MIS a OMIS

Controlling

Správa sortimentu

Cenotvorba

Správa vztahů se zákazníky
CRM

ODBYT A LOGISTIKA

Prodej

Sklady

Inventury

Reklamace

Expedice

Doprava

Elektronická výměna dat
EDI

EKONOMIKA

Podvojné účetníctví

Finanční controlling

Plánování

Pokladna

Banka

Evidence majetku

Správa pohledávek

Napojení na rejstříky

Výběr z řešených procesů a funkcí

ERP řešení VENTUS® reprezentuje dvě desetiletí zkušeností a úzké propojení s moderními technologiemi.
Tento robustní a ověřený celopodnikový informační systém pokrývá následující procesy a funkce:

EKONOMIKA

Obchodní partneři
Registr plátců DPH, bonita partnerů, výpisy z rejstříků
Účetnictví a účtování odbytu
Fakturace, kontrolní výkazy
Finanční účetnictví
Platební žurnál, dávky, kompenzace, pohledávky, upomínky, zápočty, platební příkazy
Evidence majetku
Daňové a účetní odpisy včetně plánů, inventarizace, pohyby majetku, zařazení a vyřazení
Komplexní evidence vnitropodnikové pokladny
Evidence pokladen v různých měnách, evidence záloh, cenin

Plánování a rozpočty
Možnost evidence plánu až na analytické účty, střediska, zakázky, činnosti v ročním, měsíčním nebo kvartálním režimu

Datové schránky
pro komunikaci s partnery, k odesílání přiznání k DPH a souhrnného hlášení

ODBYT

Vystavování a zpracovávání dokladů
Objednávky vydané a přijaté, příjemky, výdejky, faktury přijaté a vydané, rezervace
Automatizovaný import kmenových dat
Automatický a řízený import informací od výrobců nebo dodavatelů sortimentu

Evidence sortimentu
a centrální katalog
Komponenty, výrobky, komplety, ceníky

Správa obchodních partnerů
Dodavatelé, odběratelé, evidence poboček, kontaktních osob, zákaznických karet, věrnostní systém, přímé napojení na maloobchod a obchodní zástupce

Elektronická výměna informací
EDI – EDIFACT, ISDOC

Integrace s maloobchodním
systémem myCASH®

Rozsáhlé možnosti analýz
s využitím modulu
MIS a OMIS
EDI – EDIFACT

LOGISTIKA

Skladové karty
Automatické zakládání karet,
evidence množství, blokace sortimentu
Evidence podle volitelných atributů
Šarže, výrobní čísla, barvy, velikosti, …

Podpora řízeného skladu
WMS, centrální zásobování,
materiálová podpora výroby

Doprava
Typy přepravy, výběr dopravce, oboustranná výměna informací s dopravci, tisk dopravních štítků
Expedice
Expediční a dodací listy, propojení s fakturami a výdejkami
Obaly
Obaly včetně vratných, oběh, přiřazování sortimentu, měrné jednotky, ceník

ERP systém VENTUS® neustále vyvíjíme a klientům každé čtvrtletí dodáváme novou verzi. Vedle aktualizací podle platné legislativy také rozšiřujeme funkce jednotlivých modulů a agend. Velkou přidanou hodnotou řešení VENTUS® je zachování plné funkčnosti veškerých již realizovaných zákaznických úprav i v nejnovější verzi produktu.

 

Podnikový informační systém zpracovává data, která jsou klíčová pro fungování firmy. Jejich správnost a aktuálnost je nezbytná. Proto se snažíme uživatelům práci při pořizování a kontrole dat co nejvíce usnadnit s cílem minimalizovat rizika lidských chyb. Řada úkonů a aktivit tak probíhá automaticky a na základě naplánování.

Hlavní přínosy řešení VENTUS®

ERP software dodávaný přímo výrobcem, s možností přizpůsobení.

Dvě desetiletí vývoje se zkušenostmi předních odborníků na odbyt, ekonomiku, logistiku,
controlling a business intelligence.

Pravidelné aktualizace se zachováním funkčnosti všech zákaznických úprav.

Pravidelná integrace nejnovějších technologií a best practices v dané oblasti.

Pokročilé funkce dostupné jinak jen v top řešeních.

Reference

PETER WEISS

EXPERT ČR, jednatel

„S KVADOSem jsem se potkal někdy v roce 1998. Získali jsme obrovský technologický náskok. Dodnes je KVADOS naším hlavním a výhradním dodavatelem těchto produktů. Oceňuji osobní přístup pana Hampla a jeho obchodní model. Je úspěšný, přitom zůstal nohama na zemi a svůj úspěch si umí užít. Má dobrý kolektiv, rád s ním spolupracuji.“

Markéta Matějčná

RUDOLF JELÍNEK, ředitelka pro ekonomiku, logistiku a IT

„Máme na systémy, se kterými pracujeme, vysoké požadavky. Potřebujeme, aby všechna data byla navzájem propojená, synchronizovaná a aby se zaměstnanci rychle a správně orientovali. S implementací ERP VENTUS jsme byli spokojeni, a proto jsme hledali cesty, jak řešení nabízená KVADOSem využít i v dalších oblastech, a získali tak výhodu při práci se systémy od jednoho dodavatele.“

Jaroslav Poul

DANCZEK, předseda představenstva

„V současné době využíváme téměř kompletní modul pro obchod a logistiku, v rámci ekonomického modulu především účetnictví a evidenci majetku a také manažerský reporting (MIS). Vzhledem k tomu, že VENTUS je systém šitý uživatelům takzvaně na míru, stále společně s týmem kvadosáků pracujeme na změnách a úpravách, které budou vyhovovat právě našim požadavkům.“

WordPress Lightbox