Přijaté granty

Současné ekonomické prostředí je nejvhodnější pro investice do vlastního růstu, rozvoje, vzdělávání a inovací.

Ve společnosti KVADOS pomohly peníze z Operačního programu Podnikání a inovace agentury CzechInvest částečně pokrýt náklady na školicí místnosti, výpočetní techniku a serverovou infrastrukturu, vývoj nových produktů i technologií
a implementaci projektového řízení dle mezinárodních standardů ISO. Stranou nezůstala ani mezinárodní registrace ochranných známek. Tento úspěch zvýšil konkurenční výhodu KVADOS a posílil roli špičkového stabilního dodavatele.

Projekty KVADOS, a. s., spolufinancované prostřednictvím grantů Moravskoslezského kraje

Název projektu: Optimalizace stavu skladových zásob pomocí pokročilých matematických metod
Název programu: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Název projektu: Multiplatformní workflow
Název programu: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015
Kód dotačního titulu: RRC/07/2015

Projekty KVADOS, a. s., spolufinancované prostřednictvím grantů Evropské unie

Název projektu: Vývoj QAS
Název programu: ICT a strategické služby – Výzva I
Registrační číslo: 2.2 ITS01/119

Název projektu: Poradenství – Zavedení projektového řízení pro KVADOS
Název programu: Poradenství – Výzva I
Registrační číslo: 6.1 P01/074

Název projektu: Školicí středisko – pro KVADOS
Název programu: Školicí střediska – Výzva I
Registrační číslo: 5.2 SS01/177

Název projektu: Poradenství KMS 2009
Název programu: Poradenství – Výzva I
Registrační číslo: 6.1 P01/178

Název projektu: Mezinárodní ochranná známka myFABER v Evropě
Název programu: Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II
Registrační číslo: 4.1 INP02/159

Název projektu: Mezinárodní ochranné známky produktového portfolia společnosti KVADOS
Název programu: Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva I
Registrační číslo: 4.1 INP01/198

Název projektu: Vývoj nové generace produktu myAVIS NG
Název programu: ICT a strategické služby – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/654

Název projektu: Mezinárodní ochranná známka myAVIS
Název programu: Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva I
Registrační číslo: 4.1 INP01/199

Název projektu: Ochranná známka myAVIS pro Rusko a spol.
Název programu: Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II
Registrační číslo: 4.1 INP02/110

Název projektu: Efektivní řízení procesu Service Desk
Název programu: ICT a strategické služby – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/102

Název projektu: Výzkum na nových mobilních platformách
Název programu: ICT a strategické služby – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/383

Název projektu: Zavedení Intranetu, DMS
Název programu: ICT v podnicích – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITP03/562

Název projektu: Pojďte s námi růst
Název programu: Lidské zdroje a zaměstnanost – Výzva č. 94 pro předkládání GP 1.1 – Podnikové vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00238

Název projektu: Platformy pro řízení autonomních robotů pro oblast logistiky s využitím AI a sítě 5G 2021
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – APLIKACE – VÝZVA IX

Název projektu: Školící středisko KVADOS 2016
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Vývoj nového SW produktu myVENTUS
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Rosteme s KVADOSEM 2017-2019
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Cíl programu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců KVADOS, a.s.

Název projektu: Pojďme společně růst s IT Cluster 2017-2019
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Cíl programu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců členů IT Cluster, z.s.
KVADOS je členem IT Cluster, z.s.

Název projektu: Výzkumný a vývojový projekt IT Cluster 2016-2019
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
KVADOS je členem IT Cluster, z.s.

Název projektu: Modernizace datového centra KVADOS 2019 – 2021
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Cíl: Modernizace a rozšíření stávajícího datového centra a podpůrné infrastruktury.

WordPress Lightbox