25 years of innovation


GDPR

 KVADOS V SOULADU S GDPR

Zásady společnosti KVADOS, a.s. pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů

 • Řídíme se platnou legislativou
• Tvoříme zásady pro bezpečnost osobních údajů našich klientů
• Poskytujeme otevřeně informace, o tom, jak s osobními údaji nakládáme

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme tyto základní osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů i bez Vašeho souhlasu za účelem identifikace obchodního subjektu:

• Jméno, příjmení
• Číslo telefonu, e-mailová adresa

Další osobní údaje, které zpracováváme, Vám zašleme na vyžádání dle formy spolupráce s naší společnosti.

Z jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

1. plnění smlouvy pro komfortnější obsluhu pro vyřízení servisních požadavků a služeb souvisejících s užíváním našich SW
2. plnění právní povinnosti správce
3. ochrana životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo třetí osoby
4. úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci
5. oprávněný zájem správce či třetí strany
6. souhlas k zpracování dat pro marketingové účely, který lze kdykoliv odvolat

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

• Přímo od klienta, z veřejně přístupných rejstříků, včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní, z databází třetích stran
• Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám ani do zahraničí

Na co máte právo?

• na základě vaší žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu budete informován o Vašich osobních údajích
• budeme vás neprodleně informovat o porušení bezpečnosti při zpracovávání
• uplatníte právo na výmaz osobních údajů a aktualizaci Vašich údajů
• můžete vznést případné námitky proti zpracování osobních údajů či jej omezit
• Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat
• není tím však dotčeno naše právo zpracovávat ty osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s příslušným zákonem.

Jak můžete svá práva uplatnit?

• V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že musíme dle platné legislativy chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost z důvodů ověření Vaší identity.
• Ověření vaší identity bude provedeno 2 způsoby na žádost s ověřeným podpisem nebo osobní návštěvou odpovědnou osobou v prostorách recepce společnosti KVADOS. (Pro identifikaci Vaší osoby potřebujeme …, které budeme zpracovávat po dobu … za účelem oprávněného zájmu ochrany práv a majetku společnosti)
• Za poskytnutí informace o osobních údajích má KVADOS, a.s. právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím. V případě porušení práv či povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy.
• Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na tel. +420 596 126 210 nebo nás navštivte na adrese Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika. Můžete nás kontaktovat emailem na ou@kvados.cz.

 


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás