5. 11. 2003
Společnost KVADOS uzavřela smlouvu o dodávce produktu myAVIS™ pro Český statistický úřad

Jedná se o dodávku řešení pro podporu mobilních pracovníků, kteří v terénu získávají údaje o cenové úrovni zboží a služeb a jejich vývoji. Tato data slouží především k výpočtu indexu vývoje inflace.

Společnost KVADOS byla vybrána jako strategický partner pro oblast mobilních řešení v rámci náročného výběrového řízení na základě jejích rozsáhlých zkušeností v této oblasti a díky řadě významných referencí v České republice i zahraničí.

Vybrané řešení bude využívat základní funkčnost produktu myAVIS™. Společnost KVADOS dále provede modifikace dle požadavku zadavatele. Řešení bude využívat více než 50 pracovníků v terénu a dále pak cca 15 uživatelů na centrále.

Cílem projektu je zpřesnit prováděné průzkumy s využitím nástrojů mobilních technologií, zrychlit procesy zpracování dat, zkvalitnit následné zpracování dat a rozšířit možnosti práce se statistickými údaji v podmínkách ČSÚ.

Součástí projektu je outsourcing komunikačních infrastruktur a serverového vybavení pro základní zpracování dat ze strany dodavatele společnosti KVADOS.

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás