13. 3. 2006
Případová studie Rudolf Jelínek a.s.

Výchozí situace a průběh realizace

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. při svých prodejních aktivitách spoléhá nejen na sílu tradiční značky vyráběných destilátů, ale také na stále se zvyšující prodejní schopnosti a dovednosti prodejního týmu. Jako výrazně marketingově orientovaná společnost těží z neustálého přibližování se potřebám zákazníků a to nejen po stránce marketingové, ale také po stránce fyzické. Obchodní tým svou prodejní a marketingovou činností v terénu vytváří povědomí o výrobcích, jejich kvalitách a přednostech a spolu s výraznou podporou kampaní v médiích tak utváří a udržuje vysokou pozici prémiové značky RUDOLF JELÍNEK.

Vedení společnosti se v roce 2005 rozhoduje zdokonalit toky informací mezi terénními pracovníky a mateřskou společností. Výrobci z širokého portfolia dostupných mobilních řešení na trhu předkládají své nabídky a v listopadu 2005 vedení společnosti vybírá osvědčenou kvalitu – mobilní řešení myAVIS™. V průběhu téhož měsíce je podepsána smlouva o implementaci mobilního řešení a jsou zahájeny analytické práce s cílem formulování přesné funkcionality řešení. Je tak položen jasný předpoklad splnění tohoto zadání, protože jen správně a detailně popsanou funkčnost na začátku projektu lze porovnat s výsledným řešením, které je předáváno zákazníkovi. 

Vlastní implementace začíná krátkým pilotním projektem, ve kterém jsou ověřeny a akceptovány obchodní procesy popsané společností zákazníka a prezentovány výsledky práce pilotního týmu. Pilotní projekt je na základě správných výsledků převeden do ostrého provozu a rozšířen o další licence. Počátkem roku 2006 je řešení představeno obchodním zástupcům a ti v této době absolvují intenzivní školení práce s mobilním řešením. Během ledna 2006 je ověřována schopnost uživatelů pracovat s mobilním řešením a jsou opět provedeny nezbytné kontroly výsledků řešení. Od 1. února 2006 je řešení myAVIS™ ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. uvedeno do rutinního provozu a je připojeno na myAVIS™ Dohledové Centrum.

Rekapitulace projektu:

1.) Průběh projektu v čase

Duben 2005                zahájení poptávkového řízení
Září 2005                    zahájení projektu s nejlepší nabídkou KVADOS Mobile Solutions,
                                 analytické práce, stanovení metodiky implementace, testovací projekt, dodávka hardware
Prosinec 2005              školení uživatelů, ověřování výsledků projektu v testovacím provozu
Leden 2006                 akceptační testy projektu, předání do provozu
Únor 2006                   akceptace řešení jako celku, převedení do rutinního provozu, napojení na myAVIS™ Dohledové Centrum

2.) Technické údaje projektu

a) Lidé:

Počet mobilních uživatelů         17 (ČR i SR)
Počet office uživatelů                5
Počet členů týmu zadavatele     2
Počet členů týmu dodavatele     3

b) Technické prostředky:

Mobilní zařízení            15x HP iPAQ 6340, 2x Symbol MC 50
Server řešení               HP Proliant DL 350
Spojovací technologie   T-Mobile GPRS
Technický dohled         myAVIS™ Dohledové Centrum

c) Softwarové prostředky

myAVIS™ Server                    server řešení myAVIS™
myAVIS™ Interface Mapper     automatický datový konektor pro spojení s dalšími informačními systémy
myAVIS™ Mobile Client           mobilní offline klient řešení myAVIS™
myAVIS™ Solutions Builder      datový a aplikační modelovací nástroj pro rychlý vývoj a customizaci mobilních řešení myAVIS™
myAVIS™ Dohledové Centrum  technologie pro poskytování garantované smluvní podpory klientům řešení myAVIS™

3.) Výhody řešení pro společnost RUDOLF JELÍNEK a.s.

– jednotná evidence všech přímých a nepřímých zákazníků
– automatické zpracování objednávek pořízených v terénu
– odstranění rutinní papírové práce
– komunikace s distribučními společnostmi
– rozsáhlá evidence distribuce a cen v prodejních kanálech

 
 
WordPress Lightbox
Kontaktujte nás