12. 3. 2006
PODRAVKA ve skupině uživatelů myAVIS™

Společnost KVADOS Mobile Solutions dosáhla významného úspěchu ve strategii získat pozici významného evropského producenta mobilních řešení. Pro řešení myAVIS™ se rozhodla významná evropská potravinářská společnost PODRAVKA.

Skupina PODRAVKA působí aktivně v 17 státech Evropy a své zboží dodává na většině kontinentech. Hlavní sídlo společnosti je v Koprivnici v Chorvatsku. Pro podporu mobilních procesů hledala společnost PODRAVKA vhodné řešení na území celé Evropy. Pobočky v jednotlivých zemích byly pověřeny, aby provedly lokální výběr a doporučily nejvhodnější řešení, která jsou využívána na jejich trzích s ohledem na požadavek nasazení jednotného systému pro celou skupinu. V tomto náročném výběrovém řízení uspěl produkt myAVIS™ a to především svou technologickou vyspělostí a aktuální možností umístění na všech klíčových trzích skupiny PODRAVKA. Společně s ERP systémem SAP bude patřit ke klíčovým korporátním řešením pro nasazení na trzích, kde skupina působí. Řešení budou provozována v jednotné serverové infrastruktuře.

Aktuálně byl tedy podepsán 4-letý kontrakt na dodávku řešení myAVIS™ pro celou skupinu. První implementace systému bude realizována na domácím trhu v Chorvatsku, dále pak v Srbsku a Černé hoře ještě v první polovině roku 2006 a následně bude zahájen rollout na další trhy.

 
 
WordPress Lightbox
Kontaktujte nás