7. 8. 2007
myAVIS™ v Colgate Palmolive Hungary

Součástí pilotního projektu bylo také školení, kdy obchodní reprezentanti přímo na PDA s  instalovaným mobilním klientem aplikace myAVIS  plnili úkoly sběru dat širokého rozsahu a prováděli  mnoho reálných úkolů přímo u zákazníků v terénu. Úspěšná implementace pilotního projektu je splněnou podmínkou následujícího kroku a to implementace kompletního systému pro celou společnost.  V této době reprezentanti a pracovníci ColgatePalmolive a jejich pracovníci business supportu započali jednoměsíční testovací provoz, který bude zakončen předáním do plného, rutinního provozu.

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás