Aktuality

Spol. GFK se rozhodla pro myAVIS™

Společnost GFK se rozhodla pro používání produktu myAVIS™ Research pro realizaci on-line marketingových průzkumů. Po dlouholeté spolupráci při realizaci společných bleskových průzkumů v rámci konferencí a výstav byl produkt myAVIS™ zakoupen jako ověřený a spolehlivý nástroj pro efektivní sběr marketingových údajů z terénu a jejich následné vyhodnocení.

Finidr s.r.o. používá VENTUS®

Společnost KVADOS realizovala dodávku produktu VENTUS® pro oblast ekonomických modulů pro společnost Finidr s.r.o. (www.finidr.cz), největší tiskárnu knih v České republice. Projekt proběhl ve spolupráci se společností IT EURO a byl taktéž realizován interface na výrobní software SyteLine. Projekt byl…

ČSÚ zahajuje provoz systému myAVIS™

ČSÚ zahajuje ostrý provoz mobilního informačního systému myAVIS™ pro potřeby sběru dat o cenové úrovni zboží a služeb a jejich vývoji. Získaná data slouží především k výpočtu indexu vývoje inflace. Řešení využívá více než 50 terénních pracovníků a myAVIS™ je napojen na centrální databázový systém…

Implementace řešení myAVIS™ pro společnost p. k. Solvent

Významná obchodní společnost, majitel MO značky TETA, podepsala se společností KVADOS, a.s smlouvu o dodávce a implementaci řešení myAVIS™ pro mobilní obchodní zástupce společnosti. Dodávka a implementace řešení s celorepublikovou působností dovolí ještě více optimalizovat prodejní aktivity společnosti p. k. Solvent a posílit její vliv na trhu užšími vztahy se zákazníky. Od automatizování obchodních procesů pomocí technologie myAVIS™ jsou také očekávány úspory v provozování mobilních obchodních procesů a zvýšení výkonnosti celého obchodního týmu. Ukončení…

WordPress Lightbox