14. 9. 2020
Využívejte šablony projektů

Každý projekt zahrnuje nepřeberné množství kroků a činností. Může se tak stát, že při plánování projektu na nějaký ten krok zapomenete. Je proto vhodné využít kvalitní šablonu vycházející z již ověřených postupů, a spuštění nového projektu si tak zjednodušit. Tu nejkvalitnější šablonu šitou na míru právě vašim projektům ale nevytvoří nikdo lépe než právě vy. Z toho taky vychází naše novinka v myTEAM®.

Realizujete-li určité projekty opakovaně, vyplatí se vytvořit si šablonu. S využitím šablony projekt nejen rychleji zahájíte, ale sníží se i nejistoty a rizika týkající se projektu. Šablona totiž představuje prevenci opomenutí a chyb, přináší úsporu času a peněz, zajistí lepší kontrolu a jistější řízení projektu. Plán si samozřejmě přizpůsobujete na míru.

Práce se šablonou není složitá. Pomocí tlačítka „Vytvořit projekt“ na panelu Možnosti otevřete formulář pro nový záznam projektu, ve kterém budou předvyplněny údaje uvedené v šabloně. Pokud šablona obsahuje podřízené záznamy, jako jsou akceptační kritéria, PBS (Product Breakdown Structure), harmonogram projektu, úkoly, deník či rizika, je to díky přehledným ikonám ihned patrné. Orientace v seznamu již vytvořených šablon je tak velice rychlá a přehledná. Podřízené záznamy se automaticky přenesou do projektu spolu se všemi přidruženými dokumenty.

Do budoucna připravujeme další zjednodušení, kdy šablonu nebudete muset vytvářet sami, ale budete moci použít již existující projekt a z něj šablonu vytvořit. Tu bude opět možné upravit dle libosti. Nová šablona projektu se uloží do evidence šablon, kde s ní bude moci dále pracovat nebo z ní rovnou vytvářet projekty.

 
 
WordPress Lightbox