28. 7. 2020
Umělá inteligence v retailu

Automatizace procesů se prolíná všemi obory a naplno ovládá i oblast retailu. My v KVADOSu držíme krok s nejnovějšími trendy a hledáme cesty, jak využít potenciál umělé inteligence při každodenní práci obchodních zástupců. Cíl je jasný, ušetřit čas a rutinu přenechat aplikaci.

Ke kontrole zboží na provozovnách slouží firmám seznam zalistovaného sortimentu nebo plánogram, což je grafické vyobrazení produktů na regálu. Obchodní zástupce podle vzorové fotografie porovnává aktuální stav regálu, zda rozložení zboží odpovídá vzoru, či nikoliv. Proces končí pořízením vlastní fotografie, která se přes aplikaci myAVIS® odesílá na centrálu. Tam se potom sesbíraná data různým způsobem vyhodnocují. Pověřený pracovník překontroluje pořízenou fotografii a potvrdí, že je regál v pořádku, nebo odhalí nesrovnalosti. V tomto procesu jsme objevili příležitost pro umělou inteligenci a připravujeme automatické vyhodnocení fotografií.

Ovšem novou funkcionalitu lze využít i jinak. Důležitou činností obchodního zástupce na prodejně je také kontrola zastoupení produktů v regálech v porovnání s konkurencí. Se softwarem myAVIS® dokáže určit procentuální podíl vystaveného zboží a ihned vidí, který výrobce má podíl největší. Každý sortiment má na regálech pro vystavení produktů stanovenu přesnou plochu. Její velikost je pevně daná pro každého výrobce a liší se pouze velikosti balení. Úkolem obchodního zástupce je sortimenty sečíst a přepočítat na centimetry. Výslednou hodnotu zapíše do aplikace myAVIS®. Jistě si dokážete představit, že pokud regál obsahuje produkty deseti výrobců s průměrně patnácti položkami, pohybuje se čas výpočtu v řádu minut, ne-li desítek minut.

Automatické vyhodnocení fotek

A tady se dostává ke slovu umělá inteligence. Obchodní zástupce při návštěvě prodejny vyfotí regál, fotografii zašle na server a zbytek nechá na systému. Umělá inteligence rozpozná jednotlivé položky a určí, co a v jakém množství se na regálu nachází. Veškerá data vyhodnotí během desítek sekund, a to bez nutné spolupráce obchodního zástupce. Obchodník provede pouze synchronizaci a je hotovo. Využití myAVIS® tak zvyšuje přesnost sběru dat a díky značné úspoře práce obchodního zástupce zároveň snižuje náklady. Umělou inteligenci můžeme naučit nejen vyhodnotit vystavení zboží dle výrobců, ale i ostatní agendy, jako je distribuce, plánogramy či druhotné umístění.

Čipy na regálech

Dalším trendem ve vystavení na regálu jsou pozice hlídané čipovým zařízením. Každý sortiment v regálu má své pevně dané místo, které obsahuje čip. Možná vás napadá: to budeme muset všechny regály měnit za speciální? Nikoli. Čipy je dnes možné dodat do regálu ve formě papírové podložky umístěné na dně každé police. Jakmile dojde k pohybu, přidání či odstranění sortimentu, čip tuto informaci zaznamená. Obchodní zástupce pak může ihned vyhodnotit, jaké sortimenty chybí a v jakém množství. Data jsou sejmuta strojem a odpadá tak drahý lidský náklad.

Zajímají Vás tyto novinky mobilního CRM? Napište nám na obchod@kvados.cz a sjednejte si schůzku s našim obchodníkem.

 

 
 
WordPress Lightbox
Kontaktujte nás