3. 3. 2020
Seznamte se s projekty

Ukočírovat projekt není vždy snadné. Říká se, že všechny cesty vedou do Říma a že existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout cíle. Ne vždy se však podaří dotáhnout projekt v plánovaném čase a do všech detailů. Tyto faktory přitom při posuzování úspěšnosti projektu hrají zásadní roli. Neméně důležité jsou kvalita výsledku, vynaložený čas a náklady. Právě zde můžeme u mnoha projektů nalézt značné rezervy. Není se ani čemu divit. Se stoupající náročností a velikostí projektů roste i počet proměnných, na které musí brát projektový manažer zřetel. Aby dokázal uhlídat harmonogram, rizika, zadávat úkoly a sledovat jejich plnění, musí mít k ruce silný a zároveň jednoduchý nástroj.

Právě takový nabízí aplikace myTEAM® v novém modulu zvaném Projekty. Modul využívá stěžejní prvky metodiky řízení projektů PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) a umí projekt řídit také s pomocí metody SCRUM, která je více zaměřena na agilní řízení. Modul je postaven na pevném základu webové aplikace, k níž lze přistupovat prakticky odkudkoli. Základním principem je maximální jednoduchost a kumulace dat na jednom místě. Nejlépe se totiž projekt řídí, když všichni členové týmu pracují ve stejném prostředí, data jsou každému přístupná v reálném čase, s ohledem na individuální nastavení práv v rámci projektu, a dávají logický smysl. myTEAM® podporuje rovněž stromovou strukturu projektů a evidenci podprojektů. Právě ucelený pohled může manažera nasměrovat správným směrem a pomoci mu učinit vhodná rozhodnutí v krizových situacích.

Modul Projekty je komplexní nástroj podporující procesní řízení životního cyklu projektu od evidence potenciálních projektů přes realizaci až k jejich ukončení. Manažerům umožní definovat tým projektu dle rolí, stanovit harmonogram, řídit PBS (Product Breakdown Structure), pracovat s požadavky a v neposlední řadě vymezit, evidovat a vyhodnocovat akceptační kritéria či rizika. Tým bezpochyby ocení funkci takzvaného deníku projektu pro zápis průběžného dění. Zejména pracovníci v terénu pak využijí možnost e-mailových notifikací, prostřednictvím kterých jsou informováni o důležitých změnách.

K řešení projektů neodmyslitelně patří také řízení úkolů. myTEAM® zjednodušuje jejich zadávání i kontrolu a vytváří tak ideální prostředí pro efektivní práci. Samozřejmostí je propojení s modulem Řízení porad, neboť schůzky jsou zdrojem rozhodnutí a posouvají tým dále, i se systémem DMS (Document Management System), kam lze veškeré dokumenty k projektu uložit.

A co pro nás Projekty znamenají do budoucna?

V následující etapě je plánujeme provázat i s dalšími moduly myTEAM®, jako jsou například Smlouvy, a hodláme zavést takzvané typy projektů. Bude tak možné automaticky nadefinovat data vygenerovaná při vytváření nového projektu a zvolit konkrétní nástroje pro jeho řízení. Typy usnadní práci s opakovanými projekty, kterých se účastní vždy stejní pracovníci, zakládají se tytéž úkoly a ovlivňují je například stejná rizika.

Závěrem snad už jen zbývá říci, že úspěch, či neúspěch realizace projektu mnohdy závisí právě na tom, zda má manažer k dispozici vhodný nástroj k jeho řízení. Je proto třeba myslet nejen na vzdělávání projektových manažerů v metodikách řízení, ale nabídnout jim také adekvátní software, aby svou práci mohli vykonávat co nejefektivněji a s chutí.

Tak co, půjdete do toho s námi?

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás