21. 9. 2020
Nakládky pod kontrolou

Díky nové agendě mySTOCK® Nakládka lze nyní efektivně plánovat a řídit nakládky jednotlivým dopravcům. Dispečeři tak mají v ruce nový nástroj pro kontrolu výdeje ze skladu a mají přehled o dopravci konkrétní nakládky, typu přepravní služby, termínu nakládky včetně čísla brány, z níž zásilky odcházejí. Mohou dokonce určit pořadí nakládání jednotlivých kusů (s ohledem na pořadí vykládky). Nakládka je integrována s automatickým odesláním dat dopravci e-mailem nebo prostřednictvím FTP a umožňuje také vytisknout protokol a soupisky pro řidiče.

Agenda pomáhá dispečerovi řídit proces naložení vozidla tak, aby v něm byl správný obsah, aby se na něco nezapomnělo a nedocházelo k záměnám. Nakládka začíná vlastně již během expedice (balení či kompletace výrobků či zboží), kde se připravují takzvané nákladové kusy. Dispečer nadefinuje, které zásilky do konkrétní nakládky vkládá, a na PDA se zobrazí seznam nákladových kusů daných zásilek. Skladníkům se v tomto seznamu zobrazují jen dosud nenaložené kusy. Pokud se již něco naložilo, příslušná položka ze seznamu zmizí. Proces nakládky lze ukončit, až když je vše naloženo.

Část procesu nakládky probíhá na serveru, kde se vytváří doklad nakládky s vazbou na zásilky, a dále se promítá na PDA, kde se nakládka zahájí a zobrazuje se rekapitulace, co vše již bylo naloženo. Po naložení pracovník nakládku na PDA ukončí, následně ji uzavře ještě dispečer na serveru. Poté se odesílají data přímo dopravci. Pokud se jedná o nakládku s návazností na vnější dopravu, automaticky generovaný datový soubor obsahuje přesný počet kusů naložených zásilek. Novinkou je možnost načítání nejen samotných nákladových kusů, ale i transportních obalů. 

Pro osobní odběry se nakládka nepoužívá, je pro ně určen samostatný proces na PDA „Potvrzení osobního odběru“. Ze seznamu se vylistují dosud nepředané osobní odběry a přes PDA se nákladový kus či kusy předávají přímo zákazníkovi.

 
 
WordPress Lightbox