16. 1. 2023
KVADOS GROUP posiluje manažerský tým

V návaznosti na významný růst skupiny KVADOS GROUP v uplynulém období, a to jak v otázce počtu firem ve skupině, obratu i počtu zaměstnanců, se vedení společnosti KVADOS rozhodlo doplnit a rozšířit manažerský tým skupiny.

Od 1.1.2023 byl Ing. Jiří Vidlář jmenován do pozice Výkonného ředitele KVADOS, a.s. i celé skupiny KVADOS Group a nově přebírá od generálního ředitele Miroslava Hampla zodpovědnost za exekutivní část agend jako je ekonomika, správa a provoz, HR, ale také oddělení ServiceDesk, a to včetně dohledu nad dceřinými společnostmi.

Miroslav Hampel se bude z pozice generálního ředitele a předsedy správní rady aktuálně zaměřovat především na řízení obchodního oddělení a definování strategie. Vytvořením nové pozice výkonného ředitele si tak uvolňuje ruce pro ještě intenzivnější zaměření na další plánovaný rozvoj skupiny KVADOS Group.

V rámci HR oddělení byla Bc. Petra Bezděk jmenována ředitelkou HR a mimo řízení personální agendy ve společnosti KVADOS zodpovídá za tuto agendu i v rámci všech firem ve skupině KVADOS Group. K novým posilám patří Bc. Lucie Drahošová, která na pozici Team Leader Marketingového oddělení přebírá zodpovědnost za komplexní řízení rozšířeného marketingového týmu a její výzvou bude další rozvoj marketingových aktivit skupiny KVADOS Group, a to včetně podpory dceřiných společností.

Pro ještě intenzivnější rozvoj obchodních aktivit přebírá zodpovědnost za část obchodního oddělení Ing. Lukáš Richtár na pozici Sales Support Team Leader, a jeho úkolem bude další posílení akvizičních obchodních aktivit a spolupráce s marketingovým oddělením.

Věříme, že toto manažerské posílení přispěje k další akceleraci úspěchu skupiny KVADOS Group a potvrzuje úspěch strategie interní výchovy leaderů a talentů, kdy většinu manažerů si skupina vychovává a školí v rámci svých pracovníků.

Pro rok 2023 si skupina vytýčila další růst ve většině aktivit a oblastí, kterým se v posledním období skupina věnuje, a to především se zaměřením na digitalizaci a automatizaci podnikových procesů obchodních a výrobních společností. Jedním z cílů je mimo jiné i udržet si pozici leadera mezi dodavateli systémů pro řízení logisticky (WMS) a také robotizace formou dodávek komplexních řešení.

 

 

 

WordPress Lightbox