28. 2. 2006
myAVIS™ případová studie Energizer

Výchozí situace a průběh realizace

Společnost Energizer celosvětově přímo dohlíží na prodej a distribuci výrobků svých značek Energizer a Wilkinson prostřednictvím obchodních zástupců. Tito obchodní zástupci využívali přímo v terénu časem propracovaný systém reportů, formulářů a hlášení o své činnosti. Tyto dokumenty se však zpracovávaly v předpřipravených papírových formulářích. Komunikace s centrálou probíhala především s využitím GSM telefonů. Zpracování papírových dat prováděla obsluha na centrále na základě zaslaných dokumentů ručně. Nové obchodní procesy, které společnost začala zavádět, výrazně změnily informační toky ve společnosti a zdůraznily zvýšenou potřebu získávání relevantních prodejních informací. Společnost začala monitorovat situaci a možnosti implementace mobilního informačního systému, který by dokázal nově vytvořené vazby elektronicky mapovat a řídit. Na počátku roku 2005 tedy společnost Energizer vyhlásila výběrové řízení, které definovalo nejen přísné požadavky na funkčnost mobilního řešení, ale také na dovednosti dodavatele, jeho internacionalitu a také na možnosti pořízení mobilního řešení formou kompletního outsourcingu.

Rozhodování a výběr

Evropské vedení pověřilo českou pobočku uskutečněním výběrového řízení s ohledem na výběr řešení, které bude využitelné pro trhy v celé Evropě. V náročném výběrové řízení uspěla v květnu 2005 společnost KVADOS Mobile Solutions. Výběr dodavatele však musela potvrdit evropská centrála. Byly zahájeny práce na přípravě smluvních dokumentů především s ohledem na definování projektu v plně outsourcingovém modelu. Byly vytvořeny projektové týmy, definovány jejich kompetence a po podpisu kontraktu byly začátkem srpna 2005 zahájeny práce na definování požadavků na mobilní řešení ve spolupráci s externí konzultační společností. Poradenská společnost v roli nezávislého konzultanta spolupracovala především v oblasti projektového řízení. Během implementace byly používány standardní nástroje projektového řízení společnosti KVADOS Mobile Solutions a jsou také využity nástroje myAVIS™ Solutions Builder pro projektování a výrobu mobilního řešení myAVIS™ SFA.

Obchodní cíle

Prvořadým cílem nového řešení mělo být posílení pozice značek a upevnění pozice společnosti na trhu. Zákazník dále definoval požadavek na komplexní zabezpečení provozu s minimálními požadavky na straně vlastního IT oddělení a požadavek na průběžné financování celého projektu formou pravidelných měsíčních plateb za poskytované služby bez nutnosti větší vstupní investice. Samozřejmostí byly vysoké požadavky na bezpečnost celého řešení a na ochranu evidovaných dat dle náročných firemních bezpečnostních politik.
Společnost Energizer požadovala, aby všechny klíčové procesy, které probíhají na straně obchodních zástupců v terénu, byly podporovány mobilním řešením včetně tisku dokumentů, výběru hotovosti apod.

Řešení

Mobilní informační systém myAVIS™ je hotovým specializovaným řešením pro společnosti s rychloobrátkovým zbožím. Vyznačuje se konkrétní funkčností, rychlou a cenově přijatelnou implementací a stejně jako u ostatních modifikací řešení myAVIS™ vysokou technologickou stabilitou. Implementaci provádějí zkušení a školení konzultanti, kteří implementovali obdobná řešení u mnoha dalších společností obdobného typu a velikosti. Díky těmto zkušenostem a připravenosti řešení myAVIS™ probíhá implementace ve velmi krátkých, smluvně garantovaných termínech a to včetně výstupního reportingu.
Prostřednictvím nástroje myAVIS™ Solutions Builder je možné velmi rychle a efektivně realizovat zákaznické úpravy datových modelů a procesů.

Velikost a rozsah řešení

Projekt ve společnosti Energizer byl realizován pro dva obchodní týmy (baterie a holicí potřeby). Zahrnuje všechny pracovníky v terénu včetně vedoucích obchodních týmů (ASM) a vedení obchodních týmů na centrále.

Řešení podporuje všechny klíčové obchodní procesy, eviduje obchodní aktivity, přímý prodej, sběr objednávek, marketingovou činnost v terénu včetně doprovodných agend – personalistiky a knihy jízd.

1.) Lidské zdroje
Počet mobilních uživatelů 42
Počet office uživatelů   5

2.) Harmonogram implementace
Výběrové řízení                            leden-duben 2005
Smluvní jednání                           květen – červen 2005
Vstupní analýza, akceptační řízení, definování pravidel projekt. řízení                                                                       červenec-srpen  2005
Příprava zákaznické verze, zajištění technického vybavení                                                                                           září 2005
Školení uživatelů, ověřování výsledků projektu v testovacím provozu                                                                       říjen 2005
Testovací provoz, akceptační testy                                                                                                                                       listopad 2005
Ostrý provoz                                 1.12.2005
Rutinní provoz                               1.2.2006

3.) Přínosy řešení pro společnost Energizer
• odstranění komunikace založené na bázi papírových dokumentů
• jasně definovaná jednotná firemní forma tiskových sestav předávaných koncovým zákazníkům
• změna obchodních procesů a z ní vyplývající vyšší efektivita mobilních uživatelů
• vedení má relevantní a rychlé informace o provozu mobilního obchodního týmu
• efektivní a spolehlivé řešení pro vybavování externích objednávek formou exportního automatu
• snadnější kontrola a řízení obchodních týmů
• snadnější zaškolení obchodních zástupců díky unifikovanému procesnímu modelu činnosti
• rychlé a dostupné reportovací nástroje určené pro analýzy aktuálních i dlouhodobých obchodních výsledků

4.) Produkty a technologie

a) Technické prostředky
Mobilní zařízení Eurotel DataPhone III
Server řešení HP Proliant DL 380
Mobilní tiskárny Olivetti Nomad Jet 200 s Bluetooth
Spojovací technologie Eurotel GPRS, outsourcingové datové centrum KVADOS
Technický dohled myAVIS™ Dohledové Centrum

b) Softwarové prostředky
myAVIS™ Server                    server řešení myAVIS™
myAVIS™ Interface Mapper     automatický datový konektor pro spojení s dalšími informačními systémy
myAVIS™ Mobile Client           mobilní offline klient řešení myAVIS™
myAVIS™ Solutions Builder      datový a aplikační modelovací nástroj pro rychlý vývoj a customizaci mobilních řešení myAVIS™
myAVIS™ Dohledové Centrum  technologie pro poskytování garantované smluvní podpory klientům řešení myAVIS™
Microsoft Windows Server 2000
Microsoft Terminal Server
Microsoft SQL Server 2000

O společnosti Energizer Czech spol. s.r.o.

Energizer je celosvětový leader mezi výrobci primárních baterií a svítilen. Inovace zaměřené na přání a požadavky zákazníků vyústily v dlouhodobé prvenství na seznamu výrobců baterií a pomohly dosáhnout Energizeru prvenství také na evropském trhu.

Miliony lidí na celém světě denně využívají sílu baterií Energizer ve svých CD přehrávačích, osobních počítačích, hračkách, svítilnách a jiných zařízeních. Inovace, které inženýři a vývojáři Energizeru trvale přinášejí na trh, hrají významnou vitální roli v tom, jak lidé žijí, pracují a komunikují.

Již před více než 115 lety nabídl Energizer první baterii k běžnému použití. Jmenovala se Columbia a pracovala v domácích telefonech. Dnes je společnost Energizer Holdings Inc., s hlavním sídlem v St. Louis (USA) a majícím více než 10000 zaměstnanců ve 150 zemích světa, největším výrobcem suchých baterií a přenosných bateriových svítilen na trhu. Společnost produkuje lithiové, alkalické, karbon-zinkové, miniaturní a nabíjecí baterie spolu s produkty pro svícení.

 
 
WordPress Lightbox
Kontaktujte nás