26. 6. 2007
Měníme tvář Rumunska naostro

Společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o. předala protokolárně do ostrého provozu mobilní řešení myAVIS™ Field Service pro společnost ČEZ Romania se sídlem v Bukurešti. Podpisem akceptačního protokolu mezi smluvními stranami o předání řešení myAVIS™ byl završen dvouměsíční zkušební provoz rumunské verze této aplikace.

Veškeré odečty elektroměrů „customer casnici“ (rumunská obdoba českého termínu „maloodběr obyvatelstvo“) v zásobovacím území společnosti CEZ Distributie se sídlem v Craiově jsou tedy realizovány pomocí mobilních terminálů a softwarového řešení myAVIS™ FS.

Završil se tak několikaměsíční implementační proces, jehož výsledkem je komplexní změna technologie provádění odečtů, způsobu vyúčtování odběrů elektrické energie a inkasa finančních prostředků domácností v největší distribuční společnosti elektřiny v Rumunsku. Nově vytvořený tým pracovníků s využitím mobilního řešení myAVIS™ přebral komplexní vedení odečtové služby a nahradil tak všechny stávající méně ekonomické způsoby pořizování a vedení odečtů elektroměrů.

Implementace informačního systému myAVIS™ je součástí komplexu opatření pro snížení netechnických ztrát v distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí. Přijatý celek opatření významně zefektivňuje a zpřesňuje fungování a řízení odečtové služby. Tým čítající 141 odečítačů a 40 techniků odečtů spolu s mobilními terminály obchází po řízených trasách jednotlivá měřicí místa a snímá data z elektroměrů. V této souvislosti také pracovník odečtů na místě vyhodnocuje stav měřicího místa a případné anomálie zadává do terminálu řešení myAVIS™. Standardní přenosovou cestou jsou data přenášena do serverové části řešení myAVIS™ a odtud jsou obousměrným interfacem dále přenášena do SAP R4 XI, odkud se provádí fakturace pro zákazníky. Tým je řízen techniky odečtů z jejich terminálů, kde přidělují jednotlivé odečtové trasy, sledují jejich provádění pracovníky odečtů a provádějí kontrolní činnost.

Technické parametry řešení:

Počet uživatelů > 180
Jazyk řešení (aplikace, manuály, dokumentace):  Rumunština
Počet odečítaných míst – zákazníků ČEZ RO
(dle oficiálních údajů ČEZ Romania)     1 371 000
Velikost území pokrytého řešením myAVIS™   41 828 km2
Technologická platforma serveru IBM MS Cluster 64bit
Interface GECOP / SAP R4 XI
Přenosová infrastruktura – GPRS, Orange Romania
Mobilní zařízení – Symbol 9040k, Mobile Windows 5
Mobilní řešení myAVIS™ FS server + myAVIS™ FS mobile client, přenosové technologie myAVIS™ Gladio, interface myAVIS™ / SAP
Doba implementace: 2 měsíce
Support: dohledové centrum KVADOS, helpdesk

 
 
WordPress Lightbox
Kontaktujte nás