3. 5. 2007
Měníme tvář Rumunska

Společnost KVADOS, a.s. podepsala smlouvu o implementaci mobilního řešení myAVIS™ Field Service se společností ČEZ Romania. Kontrakt se týká komplexního zajištění odečtové služby elektroměrů na území Rumunska ve správě společnosti ČEZ.

Mobilní řešení myAVIS™ úspěšně vstupuje na další evropský trh, což potvrzuje významnou pozici produktu myAVIS™ jako skutečně mezinárodního řešení pro řízení terénních pracovníků.

Provozní ředitel společnosti ČEZ Romania, pan Jan Moucha, říká: „Měníme tvář Rumunska“. To proto, že započatá kompletní změna systému vyúčtování odebrané energie, jíž je řešení myAVIS™ součástí, je radikální a v historii zcela ojedinělá. Znamená pro 1 371 000 zákazníků ČEZ Romania přechod na moderní způsob vyúčtování s pravidelnou odečtovou službou. Stávající řešení, které bylo provozováno do konce roku 2006, používalo ruční odečty do papírových formulářů s vysoce lidsky i finančně náročným způsobem přenosu dat a jejich zpracování. Implementace SW myAVIS™ je součástí komplexu opatření pro snížení netechnických ztrát v distribuční soustavě na napěťové hladině nn. Přijatý celek opatření má rovněž za úkol významně zefektivnit fungování a řízení odečtové služby. Předpokládá zajištění odečtů 141 odečítači a 40 techniky odečtů, kteří spolu s mobilními terminály Symbol budou po řízených trasách obcházet jednotlivá měřicí místa a snímat data z elektroměrů. V této souvislosti bude také odčítač na místě vyhodnocovat stav měřicího místa a případné anomálie bude rovněž zadávat do řešení myAVIS™. Standardní přenosovou cestou jsou data přenášena do serverové části řešení myAVIS™ a odtud obousměrným interfacem přenášena do sedmi krajských oddílů, ve kterých jsou v systému GECOP fakturována. Společnost ČEZ Romania plánuje postupné zrušení systému GECOP a přechod na standardní skupinové řešení SAP, s čímž je při analýze a implementaci řešení myAVIS™ také počítáno.

Řešení myAVIS™ Service Server je provozováno na clusteru IBM s externím diskovým polem. Operační systém je Windows 2003 server 64 bit Enterprise Edition a databázová platforma je SQL 2005 64 bit server. Terénní pracovníci používají mobilní zařízení Symbol řady 9040k s instalovaným mobilním klientem myAVIS™ Service. Klientská část řešení je plně lokalizována do rumunského jazyka a to i včetně uživatelských manuálů. Předpokládaný termín uvedení do provozu je duben 2007.

Mobilní řešení myAVIS™ tak potvrdilo svou pozici celoevropského leadera mobilního trhu spočívající v internacionálním týmu obchodu a implementace, rychlých a kvalitních službách a v neposlední řadě také v užití standardizovaných implementačních postupů a technologií, které dovolují rychlé a kvalitní nasazení mobilních řešení v rámci celé Evropy.

 
 
WordPress Lightbox
Kontaktujte nás