11. 7. 2020
Cloud v intralogistice a intralogistika v cloudu

Cloudové služby se využívají už nejen pro řešení typu elektronické výměny dat (EDI), ale stále častěji kupříkladu i pro komplexní pokrytí skladového hospodářství nebo plánování výroby. Pokročilý software v cloudu zpravidla disponuje otevřenými rozhraními, jež jsou připravena na snadné napojení dalších informačních systémů. To může pomoci k jednodušší a hlubší integraci napříč celým dodavatelským řetězcem. 

Na názor jsme se zeptali generálního ředitele společnosti KVADOS, Miroslava Hampla. 

“Zájem o cloudy poroste. Budou vyhledávána především cloudová řešení s vysokou dostupností a zabezpečením proti ztrátě dat. Myslíme si, že pro tato řešení bude také růst poptávka po privátních cloudech, kdy je možné poskytnout podporu řešení i nad rámec čistě poskytnuté služby. Například ve spojení s dohledem nad provozem interní wi-fi sítě ve skladu, napojením na dodavatele, B2B nebo B2C portály apod. Řada procesů se digitalizuje či automatizuje, a o to více roste nutnost vysoké spolehlivosti běhu těchto komplexních systémů. V oblasti funkcionality bude dále růst potřeba integrace v rámci dodavatelského řetězce a vzájemného propojení logistiky na systémy dodavatelů a odběratelů. V samotném skladu pak bude čím dál intenzivnější téma automatizace, využití nástrojů umělé inteligence nebo využívání hlasu pro řízení pracovníků.”

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás