Správa železniční dopravní cesty

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vznikla v roce 2003. Jejím základním posláním je provozovat celostátní dráhu a také regionální dráhy ve vlastnictví státu. Dále zodpovídá za jejich provozuschopnost a modernizaci a hospodaří s majetkem, který tvoří takzvanou železniční dopravní cestu. Organizace je členem Mezinárodní železniční unie, Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností a dalších významných železničních sdružení.

Řešení: myFABER® | szdc.cz

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás