RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů – RODOS je největším současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování. Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, softwaru, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás