IT Cluster

IT Cluster je oborovým klastrem zaměřeným na oblast IT. Sdružení, jehož je společnost KVADOS zakládajícím členem, spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Prioritou je vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním. Zároveň se IT Cluster snaží uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou.
itcluster.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WordPress Lightbox
Kontaktujte nás