Česká pošta

Česká pošta slouží veřejnosti, občanům a firmám a také České republice a jejím institucím. Jejím posláním je spojovat – zprostředkovat důvěryhodný přenos informací, plateb i zboží, a to za využití jak tradičních, tak moderních, elektronických prostředků. Česká pošta poskytuje univerzální poštovní službu, podílí se na provozu a rozvoji sítě Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) a je provozovatelem datových sítí Ministerstva vnitra ČR a unikátního systému datových schránek.

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás