Aeras

Společnost zabývající se zvyšováním účinnosti čištění spalin z průmyslových činností, především zachycování tuhých znečišťujících látek (TZL) a oxidů síry (SOx). Vyvíjí technologie na snížení emisí plynné rtuti (Hg). Poskytuje inženýrskou pomoc ve fázi přípravy i realizace staveb, měření, počítačovou analýzu a následný návrh a realizaci nejvýhodnějšího řešení pro vaše potřeby.

Řešení: myTEAM® | aeras.pro

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás