NetDirect

NetDirect je dodavatelem e-business aplikací s významným podílem na českém a slovenském trhu. Svá řešení staví na vlastních produktech, což umožňuje pružně reagovat na rychle se měnící trendy v oboru. Věnuje se rovněž poradenství v oblasti hardwaru nebo přípravě odborných školení, kurzů a dalších vzdělávacích akcí.

netdirect.cz

WordPress Lightbox
Kontaktujte nás