25 years of innovation


myWORK® Work management

Řešení produktivity pracovníků v kancelářích

Produktový list

Nový přístup ke zvýšení efektivity a výkonnosti pracovníků v kancelářích

ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ A KVALITNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ S DŮRAZEM NA SKUPINU KANCELÁŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ

myWORK® je softwarovým řešením dříve těžko či vůbec zvládnutelné oblasti. Také jste už někdy přemýšleli, jak měřit výkonnost pracovníků v kance­lářích? Jak je odměňovat podle efektivity odvedené práce a výkonů?
Jak účinně jejich pracovní výkony řídit a posílit jim motivaci?

myWORK® je odpovědí na tyto a další otázky. Jedná se o nástroj s velmi snadným použitím, přitom s velkým přínosem. Uplatní se u všech společností – libovolné velikosti a napříč obory působení. Efektivní práce je klíčová pro podnikání každé firmy. U pracovníků v kancelářích se ovšem výkony mnohdy těžce kvantifikují a měří. myWORK® tuto překážku překonává, protože pomáhá detailně mapovat procesy na jednotlivých úrovních organizace. Poté je měří, podle výsledků do nich zavádí metriky, může je porovnávat a přináší řád. Řadoví uživatelé jen průběžně zaznamenávají svou činnost do jednoduchého rozhraní – výkazu práce. Systém tyto údaje na pozadí automaticky vyhodnocuje. Tím jsou odhalena úzká místa, různé anomálie, duplicitní procesy i případné výkonnostní rozdíly mezi zaměstnanci. Především ale myWORK® informuje o skutečné spotřebě času na jednotlivých činnostech a procesech.

myWORK® lze využívat dvěma způsoby. Vedle dlouhodobého také pro krátkodobá měření, která se opakují. Po každém měření se v organizaci přijímají opatření pro zlepšení stavu a při dalším měření se vyhodnocuje jejich účinnost. Všechna měření a srovnání myWORK® samozřejmě názorně zobrazuje v přehledných tabulkách a grafech.

Součástí řešení myWORK® je analýza procesů uvnitř vaší organizace. Předáme vám zkušenosti, jak procesy optimalizovat. Poté jsou veškeré rutinní i nestandardní činnosti pracovníků zaznamenávány a vyhodnocovány. Díky myWORK® tak získáte kdykoliv objektivní náhled na aktivity vašich zaměstnanců – a to z krátkodobé i dlouhodobé perspektivy, s možností vzájemného srovnávání v čase, mezi pracovníky, týmy i celými odděleními.

myWORK® VÁM ODPOVÍ NA OTÁZKY

Lze objektivně měřit výkon na jakékoliv pracovní pozici? · Vykonávají pracovníci aktivity, které vedou k naplnění cílů organizace? · Jsou procesy a aktivity nastaveny správně? · Vykonávají správné procesy a úkoly vhodní zaměstnanci? · Je v organizační struktuře správný počet lidí a na správných místech? · Pracuje někdo efektivněji nebo hůře než ostatní, proč tomu tak je? · Z čeho vycházet při manažerském hodnocení a kontrole? · Jaká opatření zlepší v organizaci efektivitu práce?


JAK myWORK® POMÁHÁ K EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI

myWORK® vám přinese nový a objektivní pohled na práci vašich zaměstnanců a čas související s jejich činností, a to v detailním členění. Pomůže vám vybrat lídry a včas odhalit pracovníky, kteří potřebují podpořit. Poznáte a odstraníte úzká místa. Zjistíte míru výkonnosti jednotlivců a budete schopni podle ní sestavovat týmy a rozdělovat úkoly pro optimální využití kapacit.

myWORK® - systém pro měření a vyhodnocování práce v kanceláří a v terénu

myWORK® lze provázat s výkonovými normami pracovních míst, včetně rozsáhlé databáze jednotlivých činností a podčinností. Monitoringem reálných aktivit pracovníků za určený časový úsek zpřístupňuje myWORK® manažerům objektivní informace o vykonávané práci. Vytváří tak podklad pro následná zefektivňující opatření a zároveň přispívá k posílení výkonnosti zaměstnanců.

myWORK® lze nasadit jednorázově pro změření efektivity a optimalizaci procesů
, opakovaně pro porovnání výsledků realizovaných změn, ale i trvale. Slouží totiž jako výkaz práce a zároveň poskytuje důležité informace pro manažerské řízení.

Prostředí aplikace myWORK® se podobá kancelářskému softwaru Microsoft Office. Používání je jednoduché a intuitivní. Před nasazením řešení myWORK® proto nejsou nutná dlouhá a nákladná školení uživatelů. myWORK® může být na Vaše přání propojen také s ostatními podnikovými systémy, které již využíváte.

 

Hlavní přínosy řešení myWORK®

  • Mapování a optimalizace vnitřních procesů
  • Zvýšení výkonu jednotlivých zaměstnanců i celých týmů
  • Nalezení personálních rezerv
  • Úspora přímých nákladů
  • Odhalení úzkých míst a duplicit v oblasti lidských zdrojů

Pro více informací

Rádi si s Vámi domluvíme schůzku, na které získáte komplexní představu o přínosech našich řešení

Naše obchodní oddělení můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 597 403 403 a na e-mailu: obchod@kvados.cz či prostřednictvím kontaktního formuláře.
Skupina ACCOM hodnotí spolupráci s KVADOSem


Jaroslav Krajíček, generální ředitel Skupiny ACCOM

„Klienty KVADOSu jsme osmým rokem. Tehdy se jednalo o velkou technickou změnu, ovšem získali jsme nástroj, abychom byli schopni kontrolovat a efektivně řídit naši distribuci. Dneska kvadosácká řešení využívá okolo 30 obchodníků. Další budou přibývat.“

Jaroslav Krajíček
generální ředitel Skupiny Accom

Další reference 

Řešení myWORK® využívají například tito další zákazníci:


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínky

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás