25 years of innovation


myFABER® Service management

Service Desk a Workforce 
Management

Produktový list

Dáme Vám potenciál dělat složité věci jednoduše

ŘEŠENÍ PRO SPOLEČNOSTI PŮSOBÍCÍ V ENERGETICE, UTILITÁCH, SERVISNÍCH SLUŽBÁCH A VÝROBĚ, KTERÉ CHTĚJÍ SVÉ PROCESY, PROVOZ, ZDROJE A PRACOVNÍKY ŘÍDIT JEDNODUŠE A EFEKTIVNĚ

Řešení myFABER® přináší soubor nástrojů, které zajišťují bezproblémový chod společností působících v náročných odvětvích průmyslu a služeb.


Protože každá sekunda výpadku výroby nebo dodávky znamená enormní ztráty, je pro úspěšné podnikání nezbytné naplnění požadavků na výkonnost, efektivitu, správné nastavení a fungování procesů i na zdroje, a to včetně lidských. Právě tato kritéria myFABER® sleduje, řídí, vyhodnocuje a optimalizuje pomocí nejmodernějších technologií zkombinovaných s know-how prověřeným v mezinárodním prostředí. Tím myFABER® snižuje provozní náklady, zvyšuje výkonnost a efektivitu činností společnosti a zlepšuje produktivitu práce.

S řešením myFABER® zjednodušíte a standardizujete činnosti a procesy, zavedete metriky do jejich řízení (včetně servisních procesů) a zvýšíte spokojenost zaměstnanců. Především ale budete trvale mít jistotu, že vaši lidé jsou vždy ve správný čas na správném místě, se správnými informacemi a správným vybavením.

Nasazením řešení myFABER® do vaší společnosti nemusíte od základu změnit svůj byznys. Vytváříte si však příležitost ke kompletnímu reinženýrinku procesů, šanci být v konzervativním prostředí inovátorem a mít náskok před konkurencí. A to jak náskok informační, tak kapacitní, kvalitativní i ekonomický.

MODULY

Automatické plánování a přiřazování zdrojů · Preventivní údržba – plánování preventivní údržby, vykonávání preventivní údržby · Havarijní údržba a incident management · Řízení zdrojů · Řízení práce v terénu – mobilní klient a mobilní procesy v terénu · Service Desk a dispečink · Sklady a logistika

myFABER® JE MODULÁRNÍ SYSTÉM

Může fungovat jak samostatně, tak v rámci systémové struktury – a to coby systém řídicí i podřízený. Využijete jej pro:

oblasti, které řeší myFABER®  - workforce management systém pro řízení servisních pracovníků a techniků

Řešení myFABER® se uplatní u jakékoliv společnosti, která poskytuje služby. Nikoliv pouze externím klientům, ale i dovnitř vlastní organizace. Třemi hlavními pilíři řešení jsou optimalizace řízení práce a procesů, mobilní část pro pracovníky v terénu a komplexní nástroje pro Service Desk.

V myFABER® získáváte řešení, které je postaveno na 15 letech zkušeností s řízením zaměstnanců, zdrojů, času, úkolů a materiálu z 12 zemí světa. Různé podmínky, rozdílný systém práce i mentalita lidí, náročné prostředí, to vše myFABER® překonává, aby byl pracovníkům v terénu i v centrále neustálým nástrojem k dosahování bezchybných výsledků, které jsou po všech stránkách efektivní. Přináší jim vítanou změnu ve formě automatizace procesů a přesných informací, které jsou dostupné elektronicky a okamžitě, tedy v reálném čase na obou stranách, což přispívá k lepšímu rozhodování a také plánování.

Hlavní přínosy řešení myFABER®

  • Efektivnější řízení procesů a služeb
  • Management, plánování a optimalizace zdrojů (lidé, materiál, stroje) 
  • Řízení a rozhodování na základě aktuálních, reálných a objektivních kritérií a dat 
  • Lepší předávání informací elektronickou cestou a bez chybovosti
  • Snížení přímých provozních nákladů

Pro více informací

Rádi si s Vámi domluvíme schůzku, na které získáte komplexní představu o přínosech našich řešení

Naše obchodní oddělení můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 597 403 403 a na e-mailu: obchod@kvados.cz či prostřednictvím kontaktního formuláře.
Řešení myFABER® ve společnosti ATALIAN CZ


David Fiala, Head of Business & Infrastructure ATALIAN CZ

„myFABER nám už více jak rok poskytuje plnou IT podporu pro naše potřeby, řídíme jím proces technické správy budov. Mobilní servisní technici vždy vědí, co a kde mají dělat a my můžeme jejich práci efektivně, pružně a rychle řídit. To nám dává konkurenční výhodu, kterou bychom jinak nemohli mít.“

David Fiala
Head of Business & Infrastructure ATALIAN CZ
 

Další reference 

Řešení myFABER® využívají například tito další zákazníci:


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínky

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás