Mise, vize, hodnoty

 

MISE SPOLEČNOSTI

Misí společnosti KVADOS je být kvalitním dodavatelem vlastních softwarových řešení pro klienty ze segmentu obchodu a služeb.

 

VIZE SPOLEČNOSTI

Vize společnosti KVADOS je být vedoucí společností ve vývoji softwarových produktů a poskytování souvisejících služeb s vysokou přidanou hodnotou. Zaměřujeme se především na produkci vlastního softwaru, který naše klienty podpoří v jejich podnikání a v co nejúčinnějším řízení a podpoře efektivity procesů.

Chceme vyrábět software pro lidi, pro kvalitní řízení procesů a jejich inovaci. Snažíme se dodávat nástroje, znalosti, zkušenosti a služby pro úspěch produktů i zákazníků.

Snažíme se naplňovat náš název KVAlitní DOdavatelské Služby.

Dlouhodobě rozvíjíme znalosti a řešení v oblastech, kde máme příležitost vytvořit nový trh a být na něm vedoucím dodavatelem.

Chceme řešení dodané našim zákazníkům průběžně inovovat a rozšiřovat tak, aby dlouhodobě pokrývalo jejich potřeby.

Svou činností a produkty chceme přispívat k ochraně životního prostředí.

 

HODNOTY SPOLEČNOSTI

Co je pro nás důležité – co považujeme za aktiva
Spokojený zákazník
Zaměstnanci
Znalost
Produkty
Značka

Jak se chováme
Kvalita
Profesionalita
Přátelskost
Inovace
Tým
Vzdělávání
Kontinuita
Etický kodex
Společenská odpovědnost

 

Zde si můžete stáhnout celý dokument

MISE, VIZE A HODNOTY SPOLEČNOSTI KVADOS, a. s.


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás