Více aktualit

Vzdělávání zaměstnanců firmy KVADOS bude podpořeno z OP Zaměstnanost

Na základě úspěšné žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost a rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla firmě KVADOS, a.s. poskytnuta dotace na realizaci projektu „Rosteme s KVADOSEM 2017 – 2019“. Projekt s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0./0.0/16_043/0004953 je ve fázi realizační přípravy. V rámci tohoto projektu bude podpořeno vzdělávání zaměstnanců v obecných i specializovaných IT dovednostech, měkkých a manažerských dovednostech, budou realizovány také účetní, ekonomické a právní kurzy. Cílem projektu, jehož konkrétní aktivity byly sestaveny na základě analýzy vzdělávacích potřeb a plánů vzdělávání na léta 2017 – 2019, je další profesní vzdělávání zaměstnanců firmy KVADOS, a.s.

zpět na přehled


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKVize a hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás