Více aktualit

KVADOS zvyšuje transparentnost zaknihováním akcií

Společnost KVADOS změnila své akcie z původní formy „na jméno“ na „zaknihované na jméno“. Zápisem do evidence u Centrálního depozitáře cenných papírů (ISIN CZ0009002754) od 1. prosince 2016 se dále zvyšuje naše transparentnost vlastnické struktury a důvěryhodnost pro obchodní partnery. Zároveň jsme tímto krokem splnili nové podmínky pro účast ve veřejných zakázkách, které upravuje novelizovaný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), účinný od 1. října 2016.

KVADOS má dlouhodobě stabilní a transparentní akcionářskou strukturu s majoritním akcionářem. Je jím zakladatel společnosti Miroslav Hampel, který stále působí ve vedení jako statutární ředitel. Minoritními akcionáři jsou pak manažeři a dlouholetí zaměstnanci KVADOSu.

zpět na přehled


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKVize a hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás