Více aktualit

Dokončili jsme vzdělávací projekt Pojďte s námi růst

Dlouhodobý vzdělávací projekt Pojďte s námi růst je úspěšně ukončen. KVADOS ho realizoval od 1. 5. 2013 za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také díky prostředkům ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo proškolit zaměstnance KVADOSu v dovednostech, které by měly mít za důsledek získání odborných znalostí a dovedností pro zaměstnance na nové pracovní pozici, při její změně, případně při úpravě náplně práce.

Dalšími klíčovými aktivitami byly:

Připravenými kurzy prošlo 207 absolventů a podpořeno bylo 69 osob. Účastníci i organizátoři kurzů pozitivně hodnotili jak vysokou úroveň obsahu, tak odbornosti a práce lektorů. Termín ukončení projektu k 30. 4. 2015 se podařilo dodržet i přes posun začátku některých klíčových aktivit. Načerpané informace a zkušenosti již zaměstnanci aktivně využívají. Navíc budou jazyková výuka i odborné vzdělávání nadále pokračovat.

Velmi se osvědčila klíčová aktivita přípravy metodik interních školení. V oblasti informačních technologií je efektivní sdílení znalostí a dovedností uvnitř společnosti klíčové. Účinný systém umožňuje zachovat know-how uvnitř organizace i po odchodu některých pracovníků, a to bez vlivu na kvalitu řešených projektů. Stejně tak se usnadňuje zlepšit adaptační proces při změně či nástupu na novou pracovní pozici (interní školení jako součást zaškolovacího plánu). Část školení je koncipována pro online podobu – takzvané webináře.

V projektu Pojďte s námi růst byly podpořeny také osoby z věkové skupiny 50+, a to v rámci školení rovných příležitostí, jazykové výuky, odborných školení i přípravy metodiky interních školení. Workshopy Ženy v IT nám v budoucnu mohou zajistit nové kolegyně, protože právě obor IT dříve pro ženy působil „nepřátelsky“. Jako přínosnou vnímáme také do budoucna spolupráci se ženami na mateřské a rodičovské dovolené, například účastí na firemních aktivitách, vzdělávání či spolupráci formou flexibilních úvazků.

Projekt Pojďte s námi růst, registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/94.00238, byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (výzva č. 94 pro předkládání GP 1.1 – Podnikové vzdělávání).

zpět na přehled


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKVize a hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás