Více aktualit

Více

7.4.2020
Jak jsou na tom firmy s řízením vnitropodnikových procesů?

Digitální technologie mění svět převratným tempem. Tyto změny se týkají samozřejmě i fungování firem a jejich zaměstnanců. V uplynulém období jsme realizovali průzkum, který měl za cíl zjistit, jaké nástroje využívají české firmy pro řízení vnitropodnikových procesů.

Jak tedy vypadá v současnosti praxe v českých firmách? Zeptali jsme se majitelů a manažerů. Co jim při každodenních aktivitách pomáhá, co je naopak brzdí? Připravili jsme k nahlédnutí ty nejpřekvapivější výsledky: INFOGRAFIKA 

Zajímá vás více? Ozvěte se nám!

 

Více

3.4.2020
KVADOS se připravuje na dopad ekonomické krize v důsledku pandemie koronaviru

V KVADOSu neustále sledujeme aktuální vývoj situace ohledně světové pandemie. Je čím dál jasnější, že současná omezení budou mít dopad na ekonomiku a podnikání celkově. Dotknou se každé společnosti, ať už v menší nebo větší míře, někoho krátkodobě, jiného bohužel v delším horizontu. Společně s managementem společnosti jsme se proto rozhodli na situaci zareagovat s předstihem, dokud máme dostatečnou zásobu práce na nasmlouvaných projektech. Opatření se projeví především ve snížení možných nebo zbytných nákladů.

Cílem těchto opatření je, být připraveni na předpokládaný propad objemu práce od našich stávajících klientů nebo množství nových projektů. Naše společnost v posledních letech investovala do rozšíření personálních kapacit, a proto vynaložíme maximální úsilí, abychom zachovali co nejvíce pracovních míst a odborníků. Jsme rádi, že zaměstnanci KVADOSu tento proces podporují a oceňují obezřetnost vedení společnosti.

Máme naději, že díky velkým investicím, které jsme vložili v minulých letech do našich produktů, kompetencí a kapacit, dokážeme dodávat na trh klientům řešení, která jim pomohou minimalizovat provozní náklady i v této době. Ať už se jedná o myAVIS® a oblast řízení obchodníků, podporu výkonné logistiky s využitím mySTOCK® WMS nebo digitalizaci dokumentů a procesů za pomoci nástroje myTEAM®.

Miroslav Hampel

Generální ředitel

 

Více

25.3.2020
Stali jsme se členy Krajské hospodářské komory MSK

Krajská hospodářská komora  MSK svými aktivitami pomáhá zejména malým a středním podnikatelům prosadit se na trhu, přerůst svou konkurenci, vzdělávat své zaměstnance a spolu s ostatními členskými firmami využívat celou řadu výhod. Podporuje podnikatele v kraji s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Jde zejména o poradenské a konzultační služby spojené s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, podporu vzdělávání a pomoc při vstupu na zahraniční trhy.

Jsme hrdí na to, že jsem členy a od našeho členství očekáváme výměnu zkušeností a postřehů a možnosti dalšího rozvoje firmy a vzdělávání.

 

 

Více

18.3.2020
Vyjádření k aktuálnímu provozu v KVADOSu

Vážení obchodní partneři,

obracím se na Vás v této náročné době, abych se s Vámi podělila o aktuální informace a kroky, které jako KVADOS podnikáme pro plynulý provoz našich služeb. Všichni jsme se nyní v každodenním životě dostali do menších či větších komplikací a narazili na jistá omezení, která se mohou promítat i do běhu společnosti. U nás v KVADOSu jsme na tuto zcela novou situaci zareagovali tak, abychom mohli i nadále poskytovat podporu na společných projektech ve stejném rozsahu jako dříve, s dodržením dohodnutých termínů a rozsahu.

Plně respektujeme legislativní opatření vlády a přijímáme všechna rozumná opatření pro ochranu našich pracovníků i vás klientů. Naši zaměstnanci mají umožněnu práci z domova, pro kterou jsme přizpůsobili také technické prostředky, a to včetně navýšení výkonu interních terminálových serverů. Práce v režimu home office je pro nás dlouhodobě podporovaným způsobem fungování, proto se jedná o ověřený postup. Omezili jsme také služební cesty a nahradili je využíváním telekonferencí. Organizujeme práci v novém režimu tak, abychom byli maximálně efektivní. Charakter námi poskytovaných služeb tuto formu naštěstí ve velké míře podporuje.

Provoz našeho datového centra je zabezpečen také fyzickou přítomností našich pracovníků, kteří se střídají na pravidelných směnách a pohotovostech.

Jako společnost tedy fungujeme v plném rozsahu jako doposud, pracujeme na řešení požadavků, realizujeme objednané úpravy, pouze jednání přesouváme na úroveň telekonferencí. Věříme, že je tento přístup akceptovatelný i pro Vás.

Přejeme Vám za KVADOS v této době mnoho sil i zdraví a věříme, že vše společně zvládneme.

S přátelským pozdravem,

Hana Prauzková

Obchodní a marketingová ředitelka

 

Více

3.3.2020
Seznamte se s Projekty

Ukočírovat projekt není vždy snadné. Říká se, že všechny cesty vedou do Říma a že existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout cíle. Ne vždy se však podaří dotáhnout projekt v plánovaném čase a do všech detailů. Tyto faktory přitom při posuzování úspěšnosti projektu hrají zásadní roli. Neméně důležité jsou kvalita výsledku, vynaložený čas a náklady. Právě zde můžeme u mnoha projektů nalézt značné rezervy. Není se ani čemu divit. Se stoupající náročností a velikostí projektů roste i počet proměnných, na které musí brát projektový manažer zřetel. Aby dokázal uhlídat harmonogram, rizika, zadávat úkoly a sledovat jejich plnění, musí mít k ruce silný a zároveň jednoduchý nástroj.
 

Právě takový nabízí aplikace myTEAM® v novém modulu zvaném Projekty. Modul využívá stěžejní prvky metodiky řízení projektů PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) a umí projekt řídit také s pomocí metody SCRUM, která je více zaměřena na agilní řízení. Modul je postaven na pevném základu webové aplikace, k níž lze přistupovat prakticky odkudkoli. Základním principem je maximální jednoduchost a kumulace dat na jednom místě. Nejlépe se totiž projekt řídí, když všichni členové týmu pracují ve stejném prostředí, data jsou každému přístupná v reálném čase, s ohledem na individuální nastavení práv v rámci projektu, a dávají logický smysl. myTEAM® podporuje rovněž stromovou strukturu projektů a evidenci podprojektů. Právě ucelený pohled může manažera nasměrovat správným směrem a pomoci mu učinit vhodná rozhodnutí v krizových situacích.

Modul Projekty je komplexní nástroj podporující procesní řízení životního cyklu projektu od evidence potenciálních projektů přes realizaci až k jejich ukončení. Manažerům umožní definovat tým projektu dle rolí, stanovit harmonogram, řídit PBS (Product Breakdown Structure), pracovat s požadavky a v neposlední řadě vymezit, evidovat a vyhodnocovat akceptační kritéria či rizika. Tým bezpochyby ocení funkci takzvaného deníku projektu pro zápis průběžného dění. Zejména pracovníci v terénu pak využijí možnost e-mailových notifikací, prostřednictvím kterých jsou informováni o důležitých změnách.

K řešení projektů neodmyslitelně patří také řízení úkolů. myTEAM® zjednodušuje jejich zadávání i kontrolu a vytváří tak ideální prostředí pro efektivní práci. Samozřejmostí je propojení s modulem Řízení porad, neboť schůzky jsou zdrojem rozhodnutí a posouvají tým dále, i se systémem DMS (Document Management System), kam lze veškeré dokumenty k projektu uložit.

A co pro nás Projekty znamenají do budoucna?
V následující etapě je plánujeme provázat i s dalšími moduly myTEAM®, jako jsou například Smlouvy, a hodláme zavést takzvané typy projektů. Bude tak možné automaticky nadefinovat data vygenerovaná při vytváření nového projektu a zvolit konkrétní nástroje pro jeho řízení. Typy usnadní práci s opakovanými projekty, kterých se účastní vždy stejní pracovníci, zakládají se tytéž úkoly a ovlivňují je například stejná rizika.

Závěrem snad už jen zbývá říci, že úspěch, či neúspěch realizace projektu mnohdy závisí právě na tom, zda má manažer k dispozici vhodný nástroj k jeho řízení. Je proto třeba myslet nejen na vzdělávání projektových manažerů v metodikách řízení, ale nabídnout jim také adekvátní software, aby svou práci mohli vykonávat co nejefektivněji a s chutí.
Tak co, půjdete do toho s námi?

 

Více

2.3.2020
KVADOS se stal partnerem Českého Bestselleru za rok 2019

Konec února se nesl ve znamení jednadvacátého ročníku oceňování nejúspěšnějších titulů, které proběhlo opět ve spolupráci s Knižsním festivalem Ostrava 2019. Slavnostní vyhlášení se konalo v hudebním klubu Heligonka, kde se v pátek 28. února rozhodovalo o čerstvých držitelích cen ČESKÝ BESTSELLER za rok 2019. 

Moc nás těší, že jsme se mohli stát partnerem takovéto události, kterou pořádá náš klient, KNIHCENTRUM. cz. 

Kromě aktivní účasti na vyhlášení měl také náš ředitel Miroslav Hampel tu čest, vyhlásit a předat ocenění v kategorii Kuchařky. 

Jak dopadly výsledky se můžete dočíst zde 

 

 

 

Více

24.2.2020
Klienti už si listují v novém vydání myRELEASE

Proces připomínkování a schvalování je v každé firmě takový evergreen. V naší aplikaci myTEAM® se Vám ho snažíme co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit. Kromě klasického schvalování smluv a faktur teď můžete do připomínkovacího procesu vypustit jakýkoli typ dokumentu – například technickou dokumentaci, normy nebo metodiky.

Pokračujeme také ve standardizaci mySTOCK® WMS. Nově jsou součástí této verze i inventury, u kterých jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností u klientů.

Přečtěte si nový myRELEASE a dozvíte se spoustu užitečných informací! A pokud Vás kterákoliv zpráva zaujme, kontaktujte náš obchodní tým: obchod@kvados.cz.

Jako upoutávku si můžete pustit také krátké video na YouTube: https://youtu.be/EpQvJ9xSvys.

 

« zobrazit předchozí | 1 až 10 z celkem 185 |


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKVize a hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás