Více aktualit

Více

11.12.2018
Nahlédněte s magazínem yourK pro podzim & zimu do budoucnosti umělé inteligence!

Nové yourK pro podzim & zimu směle vykračuje do blízké budoucnosti technologií. Jak bude vypadat umělá inteligence ve skladu v horizontu dalších let? Mezi největší očekávané přínosy aplikace umělé inteligence v logistice může patřit automatizace celých logistických a skladovacích procesů a kompletní rozvoj robotizace. A nejen o tom se dočtete na stránkách našeho magazínu.

V tématu pokračujeme i v dalších rubrikách, podíváme se také na to, jak se rozšířilo hlasové ovládání a v jakých oblastech vidíme největší potenciál při jeho využití. Tradičně ale nezůstaneme jen u témat technických, a to například v rubrikách věnovaných gastronomii nebo cestování. Chybět nebudou ani aktuální zprávy ze světa našich nových i dlouhodobých klientů.

Pojďme společně nahlédnout do budoucnosti!

Ke stažení ve formátu PDF 

 

Více

28.11.2018
KVADOS hlavním partnerem studentského hokeje

Rozhodli jsme se podpořit studentský hokej v Ostravě a stali se hlavní partnerem pro tuto sezónu. Spolupráci jsme zahájili prvním utkáním, Ostravským derby, na kterém poměřily síly týmy dvou ostravských vysokých škol - Vysoké školy báňské a Ostravské univerzity. Tento napínavý zápas proběhl v úterý 27. listopadu v Ostravar aréně. Pro studenty jsme na místě připravili lákavou soutěž a sami jsme si vychutnali neopakovatelnou atmosféru opravdového derby. Další zápasy jsou v přípravách a my se s vámi vždy podělíme o aktuální informace na našich sociálních sítích. Více informací o derby najdete také na webu www.ostravskederby.cz

 

Více

16.11.2018
Je tady podzimní vydání newsletteru myRELEASE!

Ani jsme se nenadáli a uběhlo další čtvrtletí. Rádi bychom se s vámi proto podělili o to nejzajímavější, co se v našich kvadosích produktech událo. Je tady nové číslo newsletteru myRELEASE! Celý pracovní proces je bez nadsázky plnění úkolů. Tak proč si ho nezjednodušit? Nová generace produktu myTEAM® vychází z reálných zkušeností, které jsme postupně nasbírali u vás, našich klientů, ale také na vlastní kůži.
myTEAM® zohledňuje všechny budoucí potřeby uživatelů – úkol můžete například vrátit zadavateli pro neúplnost nebo si jej uložit jako koncept a dopsat později. Ani v dalších produktech nezahálíme. IS VENTUS® si hravě poradí s evidencí zboží, u kterého se změnil obal. Pokladní systém myCASH® přesouvá většinu úkonů ze serverové části přímo do aplikace, aby byla práce ještě pohodlnější. A v našem CRM řešení myAVIS® jsme rozšířili možnosti doplnění vlastních informací o klientovi, máte tak po ruce všechny údaje, které jste o něm v průběhu obchodního vztahu získali.

To není zdaleka vše, co se v novém čísle newsletteru dozvíte. Pokud vás kterákoliv zpráva zaujme, neváhejte kontaktovat náš obchodní tým: obchod@kvados.cz.

Jako ochutnávku si můžete pustit videoupoutávku na YouTube: https://youtu.be/3qYVhg6pshg.

 

Více

7.11.2018
Dopravní podnik Ostrava novým zákazníkem KVADOSu

Dopravní podnik Ostrava se stal novým zákazníkem společnosti KVADOS, v červnu podepsal smlouvu na využívání softwaru myTEAM®. Ve výběrovém řízení ocenil klient především kvalitu řešení a uživatelskou přívětivost, ergonomický design a možnosti customizace produktu, to vše ve spojení s příznivou cenou.

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Zakladatelem společnosti, která je současným představitelem více než stodvacetileté tradice veřejné dopravy v regionu, je statutární město Ostrava.

Dopravní podnik Ostrava doposud obdobný software nevyužíval, společnost KVADOS tak u něj zavádí zcela nový systém v oblasti informačních systémů pro správu dokumentů (DMS - Document Management System). Produkt bude uživatelsky nastaven na základě potřeb klienta, specifické požadavky budou zapracovány do standardních agend systému myTEAM® tak, aby pokryly veškeré procesy nového klienta. Řešení myTEAM® budou používat všichni pracovníci DPO od zástupců top managementu až po řadové zaměstnance, a to jak na stolních počítačích, tak na tabletech a mobilních zařízeních. Celkový počet uživatelů dosáhne čísla 2000.

A jaká jsou očekávání Dopravního podniku? Management společnosti spoléhá především na zvýšení produktivity při práci s dokumenty, zamezení duplikací při ukládání dat, zkrácení a zpřehlednění schvalovacího procesu i okamžitý přístup k požadovaným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát. Přínosem bude také možnost vyhodnocení jednotlivých procesů a identifikace úzkých míst. Přechod z papírového a ručně řízeného oběhu dokumentů na automatizovaný systém má přinést vyšší efektivitu práce a procesně správně řízenou organizaci. Nejbližší oblastí pro budoucí spolupráci je potom pokrytí oblasti personalistiky, logistiky a obecných režijních distribuovaných procesů DPO.

 

Více

24.10.2018
myAVIS® řídí vztahy se zákazníky v polské společnosti CEFARM

Polská společnost Centrala Farmaceutyczna CEFARM, zabývající se distribucí farmaceutických výrobků do lékáren a zdravotnických zařízení, začala využívat CRM řešení myAVIS® z dílny KVADOSu. Celkem 16 obchodních zástupců bude mít přímo v terénu k dispozici veškeré potřebné záznamy o jednotlivých zákaznících, a to s ohledem na specifika lékárenského oboru. 

Systém pomůže obchodníkům s plánováním návštěv a konkrétních tras nebo s evidencí průběhu návštěvy u odběratele. Navíc budou mít po ruce vždy aktuální informace o probíhajících propagačních kampaních a marketingových akcích. myAVIS® tak nejen výrazně zefektivní práci obchodníků v terénu, ale poskytne managementu společnosti také důležitá data pro lepší zacílení dalších marketingových aktivit. Díky sběru GPS souřadnic pak budou mít řídící pracovníci rovněž přehled o aktuální pozici obchodních zástupců.
Přestože nabídka společnosti CEFARM zahrnuje více než 15 tisíc farmaceutických a kosmetických produktů, díky široké síti skladů pokrývající celý polský trh a díky spolupráci s kurýrními službami garantuje společnost CEFARM ve většině případů okamžité dodání objednaných položek. Implementace řešení myAVIS® pomůže vztahy se zákazníky dále zkvalitnit, a to přímo tam, kde vznikají a kde se rozvíjejí – při osobních kontaktech a schůzkách.

 

Více

12.10.2018
Zahájili jsme IT kroužek pro středoškoláky

Pro studenty SPŠE Ostrava, kteří nechtějí jen bezduše sedět ve školních lavicích, ale chtějí poznat i něco z praxe a naučit se nové věci nad rámec vyučování, byl letos poprvé na KVADOSu otevřen „IT kroužek“. Studenti tak mají možnost vyzkoušet si práci na projektu v reálném prostředí, mohou se seznámit s technologiemi a nástroji pro vývoj SW a v neposlední řadě získat mnoho cenných zkušeností od našich lektorů, kteří se svou každodenní prací v tomto oboru neustále zdokonalují.  

Po dobu sedmi měsíců bude mít deset studentů příležitost si vytvořit vlastní webovou aplikaci v technologii .NET, která ponese název „Evidence filmů“. Při své práci budou například využívat technologie HTML, CSS, Bootstrap – ASP.NET MVC – MS SQL – ADO.NET – TFS, Visual Studio a další.

Mezi lektory, kteří se svědomitě vrhli do přípravy kroužku a studentům se budou po celou dobu věnovat patří Martin Mikula, Zuzana Košťálová a Kateřina Švédová. Všem jmenovaným patří naše velké díky, jelikož se s touto výzvou poprali s velkým nadšením. Lektorům a studentům bychom chtěli popřát hodně štěstí a aby jim prvotní nadšení vydrželo.

 

Více

3.10.2018
Práci obchodních týmů Ondrášovky a Korunní zjednoduší myAVIS®

Obchodní zástupci společnosti Ondrášovka a.s a Karlovarské Korunní s.r.o. nově využívají při svých návštěvách u odběratelů CRM řešení myAVIS®. Intuitivně koncipovaný systém jim pomůže s rychlou a věcnou přípravou na nadcházející jednání a poté mohou prostřednictvím tabletu přímo v terénu jednoduše a pohodlně zaznamenat klíčové informace.

 

Informace o zákaznících, kontakty, historii všech předešlých aktivit, informace o připravovaných akcích a novinkách, zjištěné informace z předešlých návštěv a další důležitá obchodní data mají nyní obchodníci stále s sebou. Zároveň mohou do systému velmi komfortně v terénu zadávat informace o zjištěných cenách, o přítomnosti sortimentu v místech prodeje, správnost dohodnutých druhotných umístění a další data. Management Ondrášovky i Korunní tak získává relevantní výstupy a reporty důležité pro další rozhodování a mapování potenciálu trhu, pro plánování propagačních a marketingových akcí. Obě společnosti, které mají významnou pozici na trhu minerálních vod, díky této aplikaci mohou efektivně pracovat s informacemi a tím získávat silnější pozici na trhu v České republice.

Díky dnes již velmi rozsáhlé funkcionalitě a variabilitě řešení myAVIS® bylo možné implementovat v rámci tohoto projektu standardní verzi. Na základě požadavků managementu Ondrášovky a Korunní byla aplikace doplněna o funkcionality, které přesně odpovídají potřebám obchodnímu týmu i následnému využití při reportování Úprava na míru byla provedena i v rámci funkce podporující import dat do systému a to také na základě inovativního požadavku ze strany managementu společností. Vzhledem k tomu, že společnost Ondrášovka využívá rovněž hostingových služeb datového centra KVADOSu, nebylo nutné pořizovat žádný nákladný hardware vyjma mobilních zařízení. Projektový tým KVADOSu byl samozřejmě zákazníkovi při výběru vhodného modelu nápomocen.

 

Více

19.9.2018
Dalším polským zákazníkem KVADOSu je společnost BZK Alco

BZK Alco je jedním z nejvýznamnějších výrobců lihovin v Polsku a je součástí významné obchodní skupiny specializující se na zpracování zemědělských produktů, do níž patří také Bakoma, Polskie Młyny, Komagra, Bioagra a Bioagra-olej. V návaznosti na úspěšnou implementaci systému myAVIS® ve společnostech Bakoma a Polskie Młyny se vedení BZK Alco rozhodlo jít stejnou cestou a pomocí kvadosáckého řešení pro řízení a správu vztahů se zákazníky výrazně zefektivnit práci svých obchodníků v terénu.

Každodenní úkoly více než 40 obchodních zástupců související s kontrolou prodeje a distribuce nápojů se podstatně zjednoduší. Uživatelé budou mít okamžitý přehled o realizovaných objednávkách, o promo akcích, budou moci dlouhodobě sledovat cenovou hladinu výrobků. Očekávaným přínosem bude zajištění rychlejšího obratu zboží, navýšení prodejů, a především zlepšení distribučních procesů a spolupráce s odběrateli z řad malo- i velkoobchodníků. Spuštění systému myAVIS® v rutinním provozu je naplánováno na říjen tohoto roku.

 

Více

27.8.2018
Informace o podpoře produktu Microsfot SQL Server 2008 R2

Vážení obchodní partneři,

smluvně se zavazujeme podporovat poslední dvě verze externích produktů, v praxi je však podporujeme déle a ve více verzích. Mezním termínem je však ukončení podpory daného produktu ze strany výrobce, tedy v tomto případě společnosti Microsoft.
 

Aktuálně vám oznamujeme, že od 9. 7. 2019 bude ze strany společnosti Microsoft ukončena rozšířená podpora produktu Microsoft SQL Server 2008 R2.

Provozování produktů společnosti KVADOS na výrobcem nepodporovaném databázovém serveru, přináší bezpečnostní a technická rizika, která mohou vést, v konkrétních případech, až k výpadkům systému a následnému neplnění smluvně dohodnutých parametrů SLA. Tato skutečnost představuje významné technické a bezpečnostní riziko, a proto doporučujeme zahájit proces migrace na vyšší podporovanou verzi databázového produktu.

Vzhledem k datu uvedení daného produktu na trh (tedy od roku 2007), byl produkt ve vaší společnosti využíván reálně 7-10 let.

V předstihu také upozorňujeme, že od 14. 1. 2020 bude ze strany společnosti Microsoft ukončena rozšířená podpora operačního systému Microsoft Windows Server 2008 R2, což má stejný a možná ještě významnější dopad na bezpečnost a spolehlivost provozu.

Jsme tedy nuceni vás požádat o informace, jak uvedenou situaci chcete řešit a v jakém čase proběhne migrace na vyšší verzi. Jsme připraveni vám poskytnout plnou součinnost a pomoc při dodávce nových verzí produktů společnosti Microsoft. V některých případech máme možnost dodat tyto produkty za výhodnějších cenových podmínek.

Migraci bude následně potřeba pečlivě naplánovat v určitém harmonogramu, jednotlivých krocích a licencování. Prosím kontaktujte buď odpovědného obchodníka nebo náš ServiceDesk, abychom se s vámi mohli spojit a dohodnout další postup.

 

Více

9.8.2018
Výroční zpráva společnosti KVADOS za rok 2017

Výroční zpráva shrnuje přehled činností a nejdůležitější okamžiky společnosti KVADOS za předchozí rok. Rok 2017 byl rokem plným oslav, ale i práce. Ohlédněte se spolu s námi za úspěšným rokem 2017.

Výroční zpráva ke stažení: ZDE

 

 

« zobrazit předchozí | 1 až 10 z celkem 138 |


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás