Více aktualit

Více

24.4.2019
Řady našich klientů rozšíří Řeznictví H+H

Mezi jedno z nejkvalitnějších řeznictví v České republice patří bezesporu rodinné Řeznictví H+H, které je úzce provázáno s naším klientem MP Krásno. Dodavatel čerstvého masa a masných výrobků, jako jsou uzeniny, šunky a zabíjačkové dobroty, má v současné době 27 prodejen (Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj). Řeznictví H+H dbá na zachování tradice ruční výroby uzenářských specialit, a hlavně na udržování a zvyšování kvality výrobků a služeb poskytovaných zákazníkům. I proto se Řeznictví H+H stalo dalším významným klientem společnosti KVADOS. Od letošního roku je pro obchodní zástupce oporou mobilní CRM myAVIS®. Klient od implementace očekává efektivnější řízení obchodu a obchodních zástupců v terénu, snížení administrativního zatížení, zvýšení prodejů a v neposlední řadě neustálé zlepšování vztahů se zákazníky.

 

 

Více

16.4.2019
HLAVNÍ PROBLÉMY PŘI IMPLEMENTACI DMS/EMS

Jaké jsou nejdůležitější předpoklady pro správný výběr a kvalitní fungování systému pro správu obsahu? Měly by být intuitivní a snadné, aby se s nimi uživatelé sžili a přijali jejich používání. Na druhou stranu musí být robustní, aby plnilo očekávání z pohledu bezpečnosti, nastavení práv a výkonu. Miroslav Hampel (KVADOS, a.s.) vysvětluje, jaké jsou hlavní problémy a požadavky při implementaci DMS/EMS.

Jaké jsou dnes podle vás nejdůležitější předpoklady pro správný výběr a kvalitní fungování systému pro správu obsahu?
Řešení pro správu dokumentů a obsahu by měly být především intuitivní a snadné, aby se s nimi uživatelé sžili a přijali jejich používání. Na druhou stranu musí být robustní, aby plnilo očekávání z pohledu bezpečnosti, nastavení práv a výkonu.

Jaké jsou v současnosti nejčastější problémy českých firem při implementaci DMS/ECM systému? V jakých krocích dělají nejvíce chyb? A jaký přístup se vám při spolupráci na implementaci nejvíce osvědčil?
Hlavním problémem bývá snaha o skok od minimalismu k maximalismu. Počáteční stav shledáváme jako stav, kdy se neevidují žádná metadata, a logika ukládání je postavená na struktuře adresářů. Následně bývá snaha při implementaci DMS o maximalizaci údajů, které potom zatěžují jednotlivé uživatele a vyvolávají odpor k užívání. Dalším klíčovým úskalím bývá nadefinování příliš mnoho typu dokumentů, ale také od začátku nejednotný přístup ke správě metadat.

Je poptávka po DMS/ECM systémech stálá, nebo pozorujete v poslední době nějakou změnu zájmu u zákazníků? Jakých segmentů se to případně týká?
Pozorujeme nárůst poptávky napříč sektory u systému pro správu dokumentu a řízení souvisejících procesů. Významnější nárůst je o obchodních společností střední a větší velikosti.

Jaké faktory podle vás nejvíce ovlivňují uživatelskou zkušenost (user experience) u ECM/DMS systémů (ať už pozitivně či negativně) a potažmo mají největší vliv na produktivitu uživatelů (ať už kladný nebo záporný)? Co v tomto směru nabízí vaše řešení?
Mnohokrát je do implementace nového DMS přenesená logika původního adresářového systému nebo konkrétní řešení DMS si vynucuje zavedení systému správy dokumentů podle jeho interní logiky. Aby byl systém jednoduchý, měli bychom uživatele zbavit, kam dokument uložit a tuto logiku přenést na systém na základě nadefinovaných metadat. Stejně tak je důležité změnit způsob práce při vyhledávání, kdy nejdu hledat dokument, ale zadávám parametry pro jeho vyhledání. To je asi nejzásadnější změna, kterou by mělo zavedení DMS přinést. A právě řešení myTEAM® modul DMS od společnosti KVADOS, a.s. přináší naplnění těchto kritérií.

Můžete uvést nějaký případ implementace DMS/ECM řešení, kdy se podařilo získat pro klienta určitou výhodu nebo funkčnost, kterou původně ani nepožadoval nebo neočekával?
Dnes bývá základním požadavkem na implementaci DMS definován především snadná správa a údržba obsahu. Řízení samotných procesů nad dokumenty je až druhořadé. Klientům jsme přinesli procesy na úrovní předimplementovaných agend jakou jsou Smlouvy a Směrnice. Takže již samotné zavedení jim tyto procesy zprovoznilo, i když to plánovali až v druhém kroku.

 

Více

10.3.2019
Přípravy na konferenci KVADOS DAY 2019 jsou v plném proudu

Přípravy na tradiční konferenci KVADOS DAY, kterou pro naše klienty připravujeme každý rok, jsou v plném proudu. Letošní setkání proběhne ve dnech 16. – 17. května 2019 ve vinném sklepě znojemského hotelu PREMIUM a ponese se v tradičním duchu moravské veselky. Během pracovní části se ohlédneme za kvadosáckými produktovými novinkami a představíme, co chystáme v nejbližší budoucnosti. Večer se naši hosté můžou těšit na pravou moravskou veselku. Sálem se rozezní cimbálová muzika, víno poteče proudem a tančit se bude so rána. Děvčata v krojích budou servírovat tradiční dobroty a chybět nebudou ani zábavné soutěže.
KVADOS DAY je každoroční příležitostí, jak se s našimi klienty potkat i mimo kanceláře a popovídat si nejen o pracovních plánech. Těšíme se na setkání již v květnu!

 

 

Více

9.3.2019
Opět se setkáváme na Kariéře PLUS!

Už je to taková naše tradice, kdy se společně se studenty setkáváme na největším veletrhu pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji. Letos se Kariéra PLUS koná 12. března a začínáme opět od 9.00 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Dozvíte se více o KVADOSu, aktuální nabídce volných míst a stáží, navíc pokud budete mít "štěstíčko" můžete získat zajímavé ceny. KVADOSí stánek najdete v přízemí, označen šedým kolečkem, který znamená "IT obor".

 

 

Více

27.2.2019
Přinášíme nové číslo newsletteru myRELEASE

Asi to znáte. Ideální obchodní partneři jsou ti, kteří platí včas. Neuhrazené faktury dokážou významně narušit finanční toky ve firmě, proto se někteří naši zákazníci rozhodli proti riziku platební nevůle svých obchodních partnerů pojistit. Systém VENTUS® nyní dokáže evidovat všechny potřebné informace tak, abyste se snadno orientovali v uzavřených smlouvách i pojistných událostech.

Ani v dalších produktech nezahálíme. Bezpečí dat je pro nás naprostou prioritou. Terčem útoků se stále častěji stávají aplikace běžící na platformě Android. Zaměřili jsme se proto na zabezpečení CRM aplikace myAVIS®. A protože na vzhledu záleží, rozhodli jsme se našemu mobilnímu klientovi mySTOCK® WMS připravit jednotný a moderní design.

To není zdaleka vše, co se v novém čísle newsletteru dozvíte. Pokud vás kterákoliv zpráva zaujme, neváhejte kontaktovat náš obchodní tým: obchod@kvados.cz.

Jako ochutnávku si můžete pustit videoupoutávku na YouTube: https://youtu.be/aL2VBMBZUhI.

 

Více

25.2.2019
Radoslav Revenda novým produktovým ředitelem KVADOSu

Radoslav spolupracuje s KVADOSem už od roku 2017, kdy působil jako externí business konzultant. Od 1. ledna letošního roku byl jmenován na pozici Product Director, aby posílil roli vývoje nových produktů s ohledem na aktuální trendy. Ve své funkci produktového ředitele naváže na činnost výrobního a projektového týmu. „Naším cílem je, aby produkty KVADOSu byly zajímavé a přinášely našim zákazníkům přidanou hodnotu. Každý nápad je vítán, každá myšlenka může být inspirací. I za jedním tlačítkem v aplikaci se skrývá kus práce, začíná to analýzou a cesta pokračuje přes programování až po otestování a vytvoření dokumentace,“ říká Radek. Produktový tým navrhuje a realizuje rozvoj nových řešení v souladu s produktovou strategií. Stanovuje také metodiku vytváření analýz tak, aby odpovídala potřebám jednotlivých produktů a služeb.

 

 

Více

5.2.2019
Společnost ZZN Pelhřimov a. s. patří mezi další významné klienty KVADOSu

Specializuje se na nákup a prodej zemědělských produktů, tzn. prvovýrobu a potravinářský zpracovatelský průmysl (krmné směsi, rostlinné produkty, minerální hnojiva). KVADOS a.s. zajišťuje pro ZZN Pelhřimov mobilní verzi CRM řešení myAVIS od konce roku 2018. 

Hlavním očekávaným výsledkem implementace je zlepšení systematického řízení obchodu, podpora nákupních a prodejních procesů v terénu, snížení administrativního zatížení, zlepšení vztahu se zákazníky a tím i zvýšení celkových prodejů. ZZN Pelhřimov začal spolupracovat s KVADOSem pro jeho aktivní přístup k inovativním řešením, pro adekvátní ceny za poskytované služby a v neposlední řadě na základě kladných referencí spokojených klientů.

 

 

Více

17.1.2019
Spolupráce se studenty aneb naše IT školka

Každá správná, rozumná a inovativní firma, která myslí na svou budoucnost, ráda spolupracuje s mladými lidmi plnými nadšení, vizí a inovativního potenciálu. My máme to štěstí, kterému se snažíme různými aktivitami napomoci, že takové mladé lidi ve svých řadách máme. 

 "Snažíme se vytvořit takové podmínky, aby byla stáž co nejpřínosnější pro jejich další profesní růst. Stážisté mají přiděleného tutora, který s nimi konzultuje problémy a vede jejich kroky. Snažíme se jim zadávat takovou práci, jež je úzce spjata s nějakým produktem, úkolem či projektem." říká Jiří Vidlář, výrobní ředitel společnosti KVADOS.

"Hned od prvního dne mi všichni pomohli,vše vysvětlili,a kdykoliv něco nevím, pomohou mi.A to je pro mě důležité" popisuje student Filip.

Na čem Filip pracuje a jak to vnímá Tomáš s Andrejem? To se dočtete ve článku z našeho interního časopisu myK.

Více o pracovních pozicích se dozvíte na www.kariera.kvados.cz, případně kontaktujte HR oddělení na job@kvados.cz.

KVADOS_IT školka

 

 

Více

14.1.2019
Umělá inteligence ve skladu

Umělá inteligence může v horizontu pěti až deseti let zásadním způsobem změnit logistické procesy nejen ve skladech, ale v celých logistických řetězcích. Mezi největší očekávané přínosy aplikace umělé inteligence v logistice může patřit především automatizace celých logistických a skladových procesů, prediktivní (a učící se) řízení operací, ale také celkový rozvoj robotizace. Roboti usnadní nebo zcela převezmou rutinní, opakující se nebo fyzicky namáhavé činnosti napříč skladovými operacemi nebo v dopravě. 

Automatizace už je tady
V posledních letech vstoupilo do skladových hal mnoho technologií, které přebírají čím dál větší porci skladových operací. Příkladem je nasazení uzavřených automatizovaných skladovacích věží s výtahovým posuvem polic určených pro uložení a vychystávání zejména menších dílů, vžil se pro ně pojem Kardex. Dalším příkladem jsou automatizované dopravní a třídicí linky, polo- i plnoautomatické zakladače (bezobslužné bezpilotní vozíky) nebo celé transportní (skladové) vláčky, které jsou po skladě vedeny pomocí magnetické pásky v podlaze nebo nověji pomocí laserové navigace.

Roste význam lokalizace
Díky řadě dostupných technologií lze dnes sledovat celkový pohyb na skladě a digitalizovat tak online polohu všech prvků (skladníků, manipulační techniky, přepravních obalů i materiálu) do takzvané digitální mapy skladu. Ta poskytuje velmi cenný podklad pro další rozhodování systému – je možné okamžitě reagovat změnou úkolů jednotlivých pracovníků tak, aby nedocházelo ke střetům či zdržení při jejich plnění a současně byli skladníci a technika využiti na maximum bez zbytečných (prázdných) pochůzek a jízd. Na základě těchto online dat lze zároveň optimalizovat rozmístění přepravních obalů a sortimentu na skladě a dynamicky měnit parametry systému pro optimalizaci skladových procesů. 

Největší efekt přináší kombinace všech prvků do WMS – inteligentní mySTOCK
Zákazníci požadují napojení klasického WMS nejen na stávající ERP systém, ale rovněž integraci s různými skladovými technologiemi (napojení na Kardex, dopravní a třídicí linky, aplikátory etiket…) nebo nasazení EDI komunikace včetně komunikace s dopravci.
Bez ohledu na skladové technologie má největší smysl uvažovat o podpoře EDI komunikace. Ta se již stává nutností v řadě odvětví a její výhodou je okamžitý přenos dat, automatizace procesů a minimalizace chybovosti při přepisování údajů. Největších benefitů bývá v praxi dosahováno na příjmu zboží, kde EDI napomáhá eliminaci chyb při identifikaci a celkově lepšímu plánování kapacit.

V KVADOSu máme vizi, že inteligentní WMS systém by měl umět dynamicky reagovat na každou situaci a automaticky upravit řídicí parametry (respektive navrhnout jejich změnu ke schválení odpovědnému pracovníkovi), které nastavují aktuální chování systému a jednotlivé strategie (pro zaskladnění, vychystávání a podobně), a to tak, aby bylo ve výsledku chování celého systému (skladu) optimální. A co je optimální chování? Dílčí cíle se mohou u jednotlivých zákazníků lišit, ale obecně všichni chtějí na skladě minimalizovat celkové náklady při zachování požadované kvality.

O umělé inteligenci se více dočtete v našem magazínu yourK

 

Více

3.1.2019
Máme společný cíl: stát se IT regionem

Sdružení IT Cluster, jehož je KVADOS členem, funguje v Moravskoslezském kraji už od roku 2006. Reprezentuje právnické i fyzické osoby podnikající v odvětví informačních technologií, ale také vysoké a střední školy i nestátní neziskové organizace, které se moderními technologiemi zabývají. 

Miroslav Hampel, místopředseda výkonné rady IT Clustru a ředitel společnosti KVADOS, popisuje, jak to v IT Clustru chodí, na čem aktuálně sdružení pracuje a jaké výhody přináší členství.

Rozhovor zde: https://bit.ly/2LMSJRK

 

 

« zobrazit předchozí | 1 až 10 z celkem 151 |


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás