Novinky 2014

KVADOS zjednodušil organizační strukturu

Začátek platnosti nového občanského zákoníku (NOZ) přinesl změny i pro korporátní právo, což si od 1. ledna 2014 vyžádalo úpravu ve stanovách společnosti KVADOS. Všechny legislativní požadavky byly pečlivě prodiskutovány s právnickou kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Vedení KVADOSu se rozhodlo nejen vše sladit s platnou legislativou, ale využilo možnosti NOZ pro zjednodušení fungování společnosti v oblasti statutárních orgánů.

Po schválení valnou hromadou akcionářů společnosti KVADOS vstoupily k 1. červenci 2014 v platnost některé podstatné změny. Zrušeny byly dva orgány společnosti, a sice představenstvo a dozorčí rada. Nahradila je jednodušší struktura, a to správní rada. Aktuálně je jednočlenná a jejím členem byl valnou hromadou zvolen Miroslav Hampel. Následně se po jmenování správní radou stal také statutárním ředitelem namísto předešlé funkce předsedy představenstva. Nová organizační struktura koresponduje se stávající majetkovou strukturou, jelikož je M. Hampel většinovým akcionářem KVADOSu. Společnost po souhlasu valné hromady schválila smlouvu o výkonu funkce s Miroslavem Hampelem a dala tím do souladu své organizační uspořádání s platnou legislativou.

Nejvyšším orgánem společnosti zůstává valná hromada akcionářů, která volí správní radu. Ta jmenuje statutárního ředitele. Miroslav Hampel mimo této role zůstává v rámci organizační struktury společnosti v pozici generálního ředitele. Představenstvo a dozorčí rada ukončily svou činnost k 30. červnu 2014 a valná hromada jim poděkovala za dosavadní působení.

KVADOS má také schváleny nové stanovy společnosti a došlo k navýšení základního kapitálu společnosti na legislativou požadované 2 miliony korun. Tímto navýšením se nijak nezměnila akcionářská struktura. Všechny změny jsou již zapsány v obchodním rejstříku a společnost KVADOS nadále zůstává spolehlivým a inovativním výrobcem vlastních informačních systémů, mobilních a CRM řešení, a to s transparentní vlastnickou a organizační strukturou.

zpět na přehled


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKVize a hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás