Novinky 2014

Audit znovu potvrdil dodržování všech šesti norem ISO v KVADOSu

Společnost KVADOS, a.s., opět úspěšně prošla dozorovým a recertifikačním auditem, který prověřoval soulad vnitřních procesů se standardy ISO. Auditoři z českého zastoupení mezinárodní certifikační autority Bureau Veritas potvrdili dodržování norem ISO 9001 (management kvality), 14001 (environmentální management), 20000 (poskytování služeb IT), 27001 (řízení informační bezpečnosti a OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Kontroloři zároveň KVADOS, a.s., recertifikovali na další období podle normy ISO 10006 (řízení projektů).

Na rozdíl od firem, které od recertifikačních auditů ustoupily, protože již není možné využívat dodržování ISO norem jako kvalifikační kritérium ve výběrových řízeních, se vedení KVADOS, a.s., rozhodlo auditovat získané certifikace standardů ISO aplikovatelných pro působení na trhu informačních a komunikačních technologií dlouhodobě. Udržováním platnosti všech šesti certifikací společnost dokládá, že veškerá její činnost respektuje mezinárodní zvyklosti a měřítka – a to nikoliv pro formální potvrzení souladu, ale kvůli přesvědčení, že právě možnost vyvíjená a nabízená řešení celosvětově srovnávat jednotnou optikou potvrzuje jejich vyspělost a kvalitu.

zpět na přehled


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKVize a hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás