Aktuality společnosti

Více

7.11.2018
Dopravní podnik Ostrava novým zákazníkem KVADOSu

Dopravní podnik Ostrava se stal novým zákazníkem společnosti KVADOS, v červnu podepsal smlouvu na využívání softwaru myTEAM®. Ve výběrovém řízení ocenil klient především kvalitu řešení a uživatelskou přívětivost, ergonomický design a možnosti customizace produktu, to vše ve spojení s příznivou cenou.

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Zakladatelem společnosti, která je současným představitelem více než stodvacetileté tradice veřejné dopravy v regionu, je statutární město Ostrava.

Dopravní podnik Ostrava doposud obdobný software nevyužíval, společnost KVADOS tak u něj zavádí zcela nový systém v oblasti informačních systémů pro správu dokumentů (DMS - Document Management System). Produkt bude uživatelsky nastaven na základě potřeb klienta, specifické požadavky budou zapracovány do standardních agend systému myTEAM® tak, aby pokryly veškeré procesy nového klienta. Řešení myTEAM® budou používat všichni pracovníci DPO od zástupců top managementu až po řadové zaměstnance, a to jak na stolních počítačích, tak na tabletech a mobilních zařízeních. Celkový počet uživatelů dosáhne čísla 2000.

A jaká jsou očekávání Dopravního podniku? Management společnosti spoléhá především na zvýšení produktivity při práci s dokumenty, zamezení duplikací při ukládání dat, zkrácení a zpřehlednění schvalovacího procesu i okamžitý přístup k požadovaným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát. Přínosem bude také možnost vyhodnocení jednotlivých procesů a identifikace úzkých míst. Přechod z papírového a ručně řízeného oběhu dokumentů na automatizovaný systém má přinést vyšší efektivitu práce a procesně správně řízenou organizaci. Nejbližší oblastí pro budoucí spolupráci je potom pokrytí oblasti personalistiky, logistiky a obecných režijních distribuovaných procesů DPO.

 

Více

24.10.2018
myAVIS® řídí vztahy se zákazníky v polské společnosti CEFARM

Polská společnost Centrala Farmaceutyczna CEFARM, zabývající se distribucí farmaceutických výrobků do lékáren a zdravotnických zařízení, začala využívat CRM řešení myAVIS® z dílny KVADOSu. Celkem 16 obchodních zástupců bude mít přímo v terénu k dispozici veškeré potřebné záznamy o jednotlivých zákaznících, a to s ohledem na specifika lékárenského oboru. 

Systém pomůže obchodníkům s plánováním návštěv a konkrétních tras nebo s evidencí průběhu návštěvy u odběratele. Navíc budou mít po ruce vždy aktuální informace o probíhajících propagačních kampaních a marketingových akcích. myAVIS® tak nejen výrazně zefektivní práci obchodníků v terénu, ale poskytne managementu společnosti také důležitá data pro lepší zacílení dalších marketingových aktivit. Díky sběru GPS souřadnic pak budou mít řídící pracovníci rovněž přehled o aktuální pozici obchodních zástupců. Přestože nabídka společnosti CEFARM zahrnuje více než 15 tisíc farmaceutických a kosmetických produktů, díky široké síti skladů pokrývající celý polský trh a díky spolupráci s kurýrními službami garantuje společnost CEFARM ve většině případů okamžité dodání objednaných položek. Implementace řešení myAVIS® pomůže vztahy se zákazníky dále zkvalitnit, a to přímo tam, kde vznikají a kde se rozvíjejí – při osobních kontaktech a schůzkách.

 

Více

12.10.2018
Zahájili jsme IT kroužek pro středoškoláky

Pro studenty SPŠE Ostrava, kteří nechtějí jen bezduše sedět ve školních lavicích, ale chtějí poznat i něco z praxe a naučit se nové věci nad rámec vyučování, byl letos poprvé na KVADOSu otevřen „IT kroužek“. Studenti tak mají možnost vyzkoušet si práci na projektu v reálném prostředí, mohou se seznámit s technologiemi a nástroji pro vývoj SW a v neposlední řadě získat mnoho cenných zkušeností od našich lektorů, kteří se svou každodenní prací v tomto oboru neustále zdokonalují.  

Po dobu sedmi měsíců bude mít deset studentů příležitost si vytvořit vlastní webovou aplikaci v technologii .NET, která ponese název „Evidence filmů“. Při své práci budou například využívat technologie HTML, CSS, Bootstrap – ASP.NET MVC – MS SQL – ADO.NET – TFS, Visual Studio a další.

Mezi lektory, kteří se svědomitě vrhli do přípravy kroužku a studentům se budou po celou dobu věnovat patří Martin Mikula, Zuzana Košťálová a Kateřina Švédová. Všem jmenovaným patří naše velké díky, jelikož se s touto výzvou poprali s velkým nadšením. Lektorům a studentům bychom chtěli popřát hodně štěstí a aby jim prvotní nadšení vydrželo.

 

Více

3.10.2018
Práci obchodních týmů Ondrášovky a Korunní zjednoduší myAVIS®

Obchodní zástupci společnosti Ondrášovka a.s a Karlovarské Korunní s.r.o. nově využívají při svých návštěvách u odběratelů CRM řešení myAVIS®. Intuitivně koncipovaný systém jim pomůže s rychlou a věcnou přípravou na nadcházející jednání a poté mohou prostřednictvím tabletu přímo v terénu jednoduše a pohodlně zaznamenat klíčové informace.

 

Informace o zákaznících, kontakty, historii všech předešlých aktivit, informace o připravovaných akcích a novinkách, zjištěné informace z předešlých návštěv a další důležitá obchodní data mají nyní obchodníci stále s sebou. Zároveň mohou do systému velmi komfortně v terénu zadávat informace o zjištěných cenách, o přítomnosti sortimentu v místech prodeje, správnost dohodnutých druhotných umístění a další data. Management Ondrášovky i Korunní tak získává relevantní výstupy a reporty důležité pro další rozhodování a mapování potenciálu trhu, pro plánování propagačních a marketingových akcí. Obě společnosti, které mají významnou pozici na trhu minerálních vod, díky této aplikaci mohou efektivně pracovat s informacemi a tím získávat silnější pozici na trhu v České republice.

Díky dnes již velmi rozsáhlé funkcionalitě a variabilitě řešení myAVIS® bylo možné implementovat v rámci tohoto projektu standardní verzi. Na základě požadavků managementu Ondrášovky a Korunní byla aplikace doplněna o funkcionality, které přesně odpovídají potřebám obchodnímu týmu i následnému využití při reportování Úprava na míru byla provedena i v rámci funkce podporující import dat do systému a to také na základě inovativního požadavku ze strany managementu společností. Vzhledem k tomu, že společnost Ondrášovka využívá rovněž hostingových služeb datového centra KVADOSu, nebylo nutné pořizovat žádný nákladný hardware vyjma mobilních zařízení. Projektový tým KVADOSu byl samozřejmě zákazníkovi při výběru vhodného modelu nápomocen.

 

Více

19.9.2018
Dalším polským zákazníkem KVADOSu je společnost BZK Alco

BZK Alco je jedním z nejvýznamnějších výrobců lihovin v Polsku a je součástí významné obchodní skupiny specializující se na zpracování zemědělských produktů, do níž patří také Bakoma, Polskie Młyny, Komagra, Bioagra a Bioagra-olej. V návaznosti na úspěšnou implementaci systému myAVIS® ve společnostech Bakoma a Polskie Młyny se vedení BZK Alco rozhodlo jít stejnou cestou a pomocí kvadosáckého řešení pro řízení a správu vztahů se zákazníky výrazně zefektivnit práci svých obchodníků v terénu.

Každodenní úkoly více než 40 obchodních zástupců související s kontrolou prodeje a distribuce nápojů se podstatně zjednoduší. Uživatelé budou mít okamžitý přehled o realizovaných objednávkách, o promo akcích, budou moci dlouhodobě sledovat cenovou hladinu výrobků. Očekávaným přínosem bude zajištění rychlejšího obratu zboží, navýšení prodejů, a především zlepšení distribučních procesů a spolupráce s odběrateli z řad malo- i velkoobchodníků. Spuštění systému myAVIS® v rutinním provozu je naplánováno na říjen tohoto roku.

 

Více aktualit


O společnosti

O společnostiHistorie společnostiReferenceOceněníCertifikaceMagazín yourKMise, vize, hodnotySpolečenská odpovědnostPřijaté grantyVšeobecné obchodní podmínkyGDPR

PartneřiPro médiaKe staženíKontaktyExtranetPolitiky


Nahoru Kontaktujte nás